maart 2020

Eigen volk eerst

Deze Coronacrisis bevestigt nog maar eens dat ‘Eigen volk eerst’ niet werkt.

Schulensmeer: het vervolg

"Ik was niet opgezet met de verklaringen van minister voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir bij haar werkbezoek aan Schulensmeer” (1), zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

"Voor mij puur populisme, ik blijf daarbij.

Ik heb dan ook onmiddellijk een schriftelijke parlementaire vraag gesteld aan de minister.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.

Altijd de zwaksten in de samenleving

Deze Coronacrisis bevestigt het weer: de zwaksten worden weer het eerst en het hardst getroffen.

Ook weer iets waar we, laten we het hopen, conclusies moeten uit trekken als de toestand onder controle is.
Om de sociale ongelijkheid in onze samenleving wat meer structureel proberen te verminderen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Veiligheidsopleidingen in het reguliere onderwijs

“Ik denk dat het goed zou zijn om de veiligheidsopleidingen in het reguliere onderwijs te evalueren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat geldt zeker voor de doorstromings- en tewerkstellingsmogelijkheden van de leerlingen”.

Ludwig Vandenhove vroeg de leerlingenaantallen in de diverse scholen op en peilde naar de tewerkstellingscijfers.

Hij deed dat via een schriftelijke vraag aan minister voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts.

ALTIJD applaus voor het verzorgend personeel

Het is goed dat de bevolking nu grote dankbaarheid toont ten aanzien van verzorgend personeel in de meest brede betekenis van het woord, kortweg de gezondheidssector. Maar moet dat niet altijd zo zijn?

Ja, dat zou ALTIJD zo moeten zijn”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Wij beseffen te weinig wat deze beroepscategorie voor ons doet in de samenleving.
We ervaren dat als kennissen, familie of wijzelf eens in het ziekenhuis terechtkomen.
We vinden dat allemaal normaal, allemaal vanzelfsprekend. Nochtans is het dat niet.

De streep (1)

Vaak is het verleden een rechte streep die verdwijnt in de verte: hoe verder weg op de streep, hoe kleiner de dingen worden. Soms verdwijnt de streep zelf achter de horizon - en met de streep verdwijnen dan ook de dingen.

Verpachte gronden voor jacht vanuit de Vlaamse overheid

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove heeft schriftelijk gevraagd aan Vlaams minister voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir hoeveel hectaren (ha) gronden de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap voor Natuur en Bos verpachten voor jacht

Dankbaar om onze sociale zekerheid!

De Coronacrisis bevestigt nog maar eens hoe belangrijk onze sociale zekerheid is.

Lessen uit de Coronacrisis

Vaak roepen wetenschappers en klimaatkenners in de woestijn.
Hopelijk leert de bevolking een aantal zaken uit de Coronacrisis, onder andere wat de volksgezondheid, het klimaat en de biodiversiteit betreft.

“Een artikel in The Guardian legt heel duidelijk de link tussen de aantasting van de gezondheid van onze planeet en het welzijn van mensen”, aldus Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Wetenschappers denken dat de door de mens veroorzaakte biodiversiteitscrisis de omstandigheden creëert voor uitbraken van virussen zoals Covid-19.” (1)

Bordeaux huisvuilzakken: Limburg.net moet het zelf oplossen

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Coronacrisis: vergeet de dieren niet, minister Ben Weyts moet initiatief nemen

“Uiteraard gaan de mensen voor, maar we mogen de dieren niet vergeten in deze Coronacrisis”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Dat geldt des te meer voor dierenasielen.

De verantwoordelijken van de dierenasielen maken zich terecht zorgen.
Het is dringend noodzakelijk dat de minister van Dierenwelzijn Ben Weyts een aantal zaken duidelijk maakt en de nodige maatregelen treft.

Vlaams parlement in volle Coronacrisis

Op woensdag 18 maart 2020 kwam het Vlaams parlement samen. Ondanks de Coronacrisis, maar ook rond de Coronacrisis.

Enerzijds werd er gedebatteerd (actualiteitsdebat) over de tot nu toe getroffen maatregelen door de Vlaamse regering.
Anderzijds werd er gestemd over het zogeheten nooddecreet.

Afschaffen lentepoets: foute beslissing

"Als sp.a hebben wij onmiddellijk gezegd dat het afschaffen van de lentepoets in Sint-Truiden een slechte beslissing was.
Nu de containerparken dicht moeten als gevolg van de Coronacrisis wordt dit nog maar eens bevestigd", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Pagina's