juni 2020

Belastingen en racisme

Misschien moeten we racisme niet verbieden, maar er gewoon belastingen op heffen.

Eens zien hoelang het dan nog duurt vooraleer het massaal verdwijnt in België. En opduikt in Panama. Maar dan hoef ik er tenminste niet op te zien. 

Hervorming (hoger) politieonderwijs: dossier ligt stil

“Dat is mijn conclusie na mijn vraag aan Ben Weyts, Viceminister president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand op donderdag 18 juni 2020 in de Commissie Onderwijs”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De provincie Limburg is dood, leve de provincie Limburg

Hasselt en Genk gaan structureel samenwerken om Limburgse kunstenaars en culturele organisaties beter te kunnen ondersteunen. (1)

Zij denken zelfs aan één groot Limburgs fonds voor startende kunstenaars, waarin elke gemeente financieel zou participeren”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Een goede zaak, het kan de kunst en cultuur in Limburg alleen maar ten goede komen.

Maar waarom moest die bevoegdheid dan weggaan bij de provincies?
Het was en is voorspelbaar: de provincies zullen op een aantal beleidsvlakken opnieuw uitgevonden worden.

 

Handhaving Onroerend Erfgoed

“Meer en  betere handhaving, meer gecoördineerd en zoveel mogelijk bestuurlijk optreden, dat is wat in Vlaanderen zou moeten gebeuren”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Enige tijd geleden vroeg ik de cijfers qua personeel, aantal processen-verbaal en inbreuken via een schriftelijke parlementaire vraag al op aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.
Recent deed ik datzelfde aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

Vlaams geld gebruiken voor armoede en voor cultuur, jeugd en sport

Vorige woensdag 17 juni 2020 heeft het Vlaams parlement beslist om financiële middelen vrij te maken voor armoede enerzijds en voor cultuur, jeugd en sport anderzijds voor de Vlaamse gemeenten om de gevolgen van Covid-19 op te vangen.

De oudere generatie

‘Gepensioneerde ambtenaar moet Volksgezondheid redden.’

 

Misschien moet de politiek af en toe ook de oudere generatie eens terug halen en laten doen.

Nieuwsbrief nr. 38

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Weggestemd!

In de Commissie Onderwijs van het Vlaams parlement is op donderdag 18 juni 2020 het amendement van de parlementsleden Johan Danen (Groen) en Ludwig Vandenhove (sp.a) over de Universiteit Hasselt (U Hasselt) weggestemd.

“Limburg en de U Hasselt worden weer maar eens benadeeld in verband met het erkennen van nieuwe opleidingen”, zegt Ludwig Vandenhove. “Nochtans hebben alle Limburgse politieke partijen hieromtrent de nodige beloftes gedaan bij de provincieraadsverkiezingen in 2018 en de Vlaamse verkiezingen in 2019.

Gewoon woordbreuk.”

Eindelijk een echt en sluitend honden- en kattenfokkerijbeleid?

“Ik hoop het”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove na een vraag hierover aan Ben Weyts, Viceminister president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

In de sector bestaat er nog al onduidelijkheid wie nu uiteindelijk in Vlaanderen bevoegd is.
Tot nu toe is dat nog altijd Landbouw, maar de minister wil dat zo snel mogelijk overhevelen naar Dierenwelzijn, zoals het hoort.
Dat is afgesproken bij de vorming van de huidige Vlaamse regering.

Technische werkloosheid bij gemeentebesturen spaarzaam gebruikt tijdens Corona

“Tijdelijke werkloosheid bij openbare besturen is geen goede zaak, ik blijf daarbij”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Gelukkig blijken de Vlaamse lokale besturen er spaarzaam van gebruik gemaakt te hebben tijdens Corona.

Aanpak droogte en wateroverlast: Polders en Wateringen afschaffen!

“Diegenen, die nog denken dat hevige droogteperiodes van voorbijgaande aard zijn, dromen.
De klimaatopwarming laat niet met zich sollen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Er is dringend een globaal plan nodig, daarin volg ik bevoegd minister Zuhal Demir.
Het is nu al drie jaar op rij dat Vlaanderen geconfronteerd wordt met enorme droogte.
Net zoals aan water- en modderoverlast zullen we ons allemaal aan de gevolgen van hitte en droogte moeten aanpassen.

Verstrenging belastingreglement verwaarloosde panden: eindelijk!

De CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden gaat het belastingreglement op verwaarloosde panden verstrengen.
Dat werd aangekondigd tijdens de gemeenteraadscommissie van dinsdag 16 juni 2020 en in de pers. (1) (2)

“Verwaarloosde panden zorgen voor een verloederd stadsbeeld”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Bovendien gaat het in een aantal gevallen gepaard met speculatie. Eindelijk dus

Klimaatverandering

Er staan geen New Deal, geen Marshallplan klaar om de klappen van de klimaatverandering op te vangen of te verzachten.

Pagina's