juni 2020

Toegankelijkheid: kan VEEL beter!

De studie over de evaluatie van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juni 2009 is publiek gemaakt.

Eindelijk”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De studie was eigenlijk in de herfst van vorig jaar al klaar, maar wordt nu pas bekendgemaakt.
Ik begrijp dat als ik de tegenvallende resultaten zie, ronduit bedroevend.

Mentoring@Work

Mentoring@work begeleidt Hoog Opgeleide Anderstaligen (HOA ‘s) uit Limburg in hun zoektocht naar een job op niveau van hun diploma en ervaring.
Het project wordt gefinancierd door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).

Tags:

HAAL DE KIP UIT DE KOOI

HAAL DE KIP UIT DE KOOI. Minister Weyts, wanneer mogen zij uit hun kot?

Het is een nieuwe campagne van Global Action in the Interest of Animals (GAIA) voor een verbod op kooien voor leghennen.


bron: gaia.be

Akkoord met Annick

Collega Vlaams volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht (sp.a) stelt voor dat voetbalclubs de match verliezen als hun fans zich aanhoudend racistisch uiten. (1)

Ik ben het daar volledig mee eens”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Natuurlijk moeten we blijven sensibiliseren, maar wat als sensibilisering en dure promotiefilmpjes niet helpen?
De cijfers op basis van scheidsrechterverslagen blijven hoog. (2)

Vakantie in Limburg

“Waarom niet? Nu we met Covid-19 geen verre reizen kunnen maken”, zegt Ludwig Vandenhove.

Limburg biedt heel wat prachtige regio’s, die heel verschillend van elkaar zijn.
Het volstaat om vanuit Zuid-Limburg naar het Maasland of naar Noord-Limburg te rijden en je komt diverse landschappen, uitzichten en bodemgesteldheden tegen.
Toerisme Limburg vzw doet er goed aan de eigen provincie nog eens extra te promoten.
 

Droogteproblematiek globaal aanpakken

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove hield daarvoor een pleidooi op woensdag 10 juni 2020  in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement.

Ook praktijktests in Sint-Truiden?

“Als het van ons als sp.a afhangt wel”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“De benaming ervan, waar in de Vlaamse regering heel wat discussie over (geweest) is, is van ondergeschikt belang.

Ik vind dat de stad Sint-Truiden onmiddellijk moet inspelen op het aanbod dat Vlaams minister van Samenleven Bart Somers lanceert.
‘Het monitoringsysteem’ zal worden gebruikt om een Vlaamse nulmeting te doen en in de gemeenten uit te rollen. (1)

BOEKEN

Boeken zijn niet in gevaar, ze hebben epidemieën overleefd, dictators, natuurrampen. Ze zullen ons overleven omdat ze het perfecte middel zijn om gedachten en gevoelens over te brengen, zoals vorken of stokjes zijn voor voedsel. Maar de boekenmarkt heeft het zwaar.
 

Steun haar, maar niet via Amazon (nooit)’.

Nieuwsbrief nr. 37

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

De Groene Delle: het vervolg!

Op dinsdag 9 juni 2020 vond er in de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams parlement een debat plaats over het dossier van De Groene Delle in Hasselt/Lummen. Onder andere Ludwig Vandenhove stelde een aantal vragen aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

Red de egels!

De egelsterfte neemt de laatste jaren sterk toe en dit jaar is het zelfs nog erger. Daarom ondervroeg Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove daarover minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 9 juni 2020.

“Er moet dringend iets gebeuren rond de egelpopulatie”, zei Ludwig Vandenhove.

"Wat is de huidige stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek?
Kan dit versneld worden, zodat er gepaste maatregelen kunnen gebeuren?

Koning Leopold II

“Tijden veranderen, maar goed”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Daarom hebben wij als sp.a veel begrip voor de stemmen, die opgaan om ‘iets’ te doen met alle tekenen van eerbetoon, die van Koning Leopold II te merken zijn in de openbare ruimte.

Regionale Landschappen (op)waarderen

“Ik heb de werking van de Regionale Landschappen (RL) leren waarderen als Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.  “Ik was ook voorzitter van de drie Limburgse RL.

Ik vind dat zij meer zouden moeten betrokken worden bij het beleid in de openbare ruimte.

De meeste gebruikers van de openbare ruimte zijn erin vertegenwoordigd.

Pagina's