juli 2020

Focussen op eigen productie en eigen afzetmarkten

“Wij moeten in België en Vlaanderen opnieuw meer focussen op eigen productie en op eigen afzetmarkten. Ook al zal de loonkost daarvan eventueel wat duurder zijn”, zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 8 juli 2020.

De consument heeft daar natuurlijk een zekere verantwoordelijkheid in.
Is zij/hij bereid om eventueel iets meer te betalen?

Schaft minister Bart Somers de provincies feitelijk af?

De Vlaamse regering heeft afgelopen vrijdag 18 juli 2020 een aantal voorontwerpen van decreet goedgekeurd, die betrekking hebben op heel wat wijzigingen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zo wordt onder andere de opkomstplicht  afgeschaft.

Dringend een lokaal preventiebeleid op woningbranden, zoals handhaving op rookmelders

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed van het Vlaams parlement op donderdag 16 juli 2020.

“Er zijn in de eerste helft van 2020 in Vlaanderen al meer mensen gestorven (20) in woningbranden dan in gans 2019 (16).
Een doorgedreven preventie- en sensibiliseringsbeleid rond woningbranden dringt zich op”, zegt Ludwig Vandenhove.

Afschaffing opkomstplicht bij gemeenteraadsverkiezingen: slecht!

De Vlaamse regering heeft vorige week beslist de opkomstplicht bij gemeenteraadsverkiezingen af te schaffen.

Ik herhaal dat ik dit een slechte zaak vind”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De opkomstplicht is voor mij een basisgegeven in onze democratie. Bovendien is er de geschiedenis: wij hebben als Socialisten ‘gevochten’, letterlijk en figuurlijk, voor de stemplicht.
Is dat dan allemaal voor niets geweest?

Fietsboxen in elke straat van Sint-Truiden?

“Waarom niet?”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

De bewoners van de Slachthuisstraat vragen om een fietsbox te plaatsen om hun fiets veilig te kunnen stallen.
Er is ruimte genoeg op het pleintje aan het kruispunt van de Slachthuisstraat met de Schurhovensteenweg en de Speelhoflaan.(1) (2)

Afzetproblemen veehouderij aanpakken of niet?

Naar aanleiding van Covid-19 hebben een aantal landbouwsectoren, zoals de veehouderij, problemen gehad met de afzet. Is dit enkel een gevolg van Corona en/of moeten we ook geen aandacht hebben voor het eventueel structureel gedeelte ervan?

Die vraag stelde Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 8 juli 2020.

Wijn, bier en water

In wine there is wisdom
In beer there is freedom
In water there is bacteria (1)

De nieuwe Gouverneurs

De Vlaamse regering heeft drie nieuwe Gouverneurs aangesteld: Carina Van Cauter (Oost-Vlaanderen -Open Vld), Jan Spooren (Vlaams Brabant-N-VA) en Jos Lantmeeters (Limburg-N-VA).

“Ik wens ze persoonlijk proficiat en veel succes, zeker onze Limburgse Gouverneur”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar ...

Nog eens in de plenaire vergadering

“Op woensdag 15 juli 2020 was ik nog eens persoonlijk aanwezig in de  plenaire vergadering van het Vlaams parlement”, zegt volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Wegens Corona is het aantal personen, dat de plenaire vergadering mag volgen, beperkt per fractie.
Voor de sp.a fractie zijn dat vier leden buiten fractieleidster Hannelore Goeman.

‘Eis om meer transparantie in nieuw landbouwbeleid‘

Dat is de titel van een bijdrage op de nieuwswebsite ‘Apache’, waarin Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove ook aan het woord komt. (1)

“Elk beleid moet transparant zijn, dus ook het landbouwbeleid”, zegt Ludwig Vandenhove.

DE PEST = CORONA?

Vanuit het vage en tegelijk het intense gevoel dat al die maanden van hun leven voor hun liefde verloren waren, eisten ze als het ware een soort compensatie en wensten dat de tijd van de vreugde tweemaal zo langzaam verstreek als de tijd van het wachten. 

Altijd onderzoeken

Op woensdagavond 15 juli 2020 vond er een incident plaats in Nieuwerkerken tussen een dakloze en de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.

Politieraadslid Ludwig Vandenhove reageerde als eerste.
“Het lijkt mij logisch dat deze zaak intern onderzocht wordt binnen het politiekorps van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.
Ik doe geen uitspraak over wat er precies gebeurd is, maar het filmpje geeft nog al een heftig beeld’.
De grens tussen zelfverdediging of agressie is dun, maar moet wel duidelijk zijn.”

Nieuwsbrief nr. 42

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Pagina's