juli 2020

Diervriendelijk slachten?

“Dat bestaat uiteraard niet, maar het gaat over de manier waarop de dieren behandeld worden voor ze gedood worden”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Spending review: weer een nieuw speeltje?

“Voor sommige collega’s politici blijkbaar toch”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het beleidsitem dienstencheques is een pilootproject qua spending review voor Vlaanderen.
Het thema kwam ter sprake in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 14 juli 2020 in het Vlaams parlement.

Groene Delle: weggestemd!

Op woensdag 15 juli 2020 lag de resolutie voor het behoud van de Groene Delle als natuurgebied voor van collega’s Kim Dewitte (PVDA), Johan Danen (Groen) en mijzelf voor in de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie.

Zoals te verwachten, werd onze resolutie weggestemd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De meerderheidspartijen bleven op hun traditioneel standpunt.

Stekprojecten: iets structureels?

“Ik hoop het, maar ik vrees dat het eerder weer enkel projectmatig is”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

‘Stek’ is een initiatief van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke om mensen in kwetsbare posities weerbaar te maken.
Er is 1,5 miljoen euro voor uitgetrokken.
De bedoeling is mensen in een kwetsbare positie proactief de weg te wijzen naar hulp- en dienstverlening én hen uit hun sociaal isolement te halen.

De toekomst

De toekomst is een stap terug.

Ik huil mee met de bomen en dieren als ik zie hoe de mens blijft denken dat hij de natuur naar zijn hand kan zetten en kan manipuleren. Onzin. De natuur zal overnemen.

Te weinig hemelwaterplannen!

Gemeentelijke hemelwaterplannen zijn een belangrijk gegeven en een belangrijk beleidsinstrument tegen wateroverlast en tegen droogte. De Vlaamse overheid zou dan ook best het uittekenen en de uitvoering ervan stimuleren en plannen

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir deelt mijn mening daarover”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Ook mijn voorstel om op de éne of andere manier hiervoor een financiële tegemoetkoming te voorzien, is de minister genegen.

VDAB wil verder uitbesteden

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) heeft plannen om nu ook het schoonmaak- en cateringpersoneel uit te besteden, lees te privatiseren.
Resultaat: 200 personeelsleden minder. (1)

Uitmesten die stal!

“De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) voert terecht een grootschalig onderzoek naar mogelijke misbruiken in de bewakingssector. Als de BMA gelijk heeft en er bewijzen zijn, moet ook de politiek daar conclusies uit trekken”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ik wil niet ‘bewaakt’ worden door een sector, die blijkbaar al jarenlang concurrentie -beperkende afspraken maakt”, aldus Ludwig Vandenhove.

Fier op onze realisaties!

Mijn goede vriend Johnny Vangrieken en ikzelf blijven fier op alles wat wij gerealiseerd hebben tijdens de 18 jaar dat wij respectievelijk schepen en burgemeester van de stad Sint-Truiden waren. Zo zijn er de talrijke huisvestingsmogelijkheden voor verenigingen, waarvoor wij gezorgd hebben.

 

SALKturbo: ook groen, natuur, duurzaamheid en klimaat

Op vrijdag 10 juli 2020 was er een inspraakmoment in het auditorium van de Corda-campus in Hasselt, gebouw 1 (Kempische Steenweg 311)  voor de Limburgse federale en Vlaamse parlementsleden in het kader van SALKturbo.

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove was erbij.

Ik heb voorgesteld dat er ook aandacht zou moeten zijn voor de thema’s groen, natuur, duurzaamheid en klimaat in SALKturbo”, zegt sp.a Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Nog lange weg te gaan in wegwerken wachtlijsten sociale huur”

Over heel Vlaanderen daalt het aantal kandidaat-huurders met een schamele 0,4%.
In de provincie Limburg daalt het aantal wachtenden met 5%. Nochtans is dit voor Ludwig Vandenhove nog geen reden tot hoerastemming: “Dit is nauwelijks een druppel op een hete plaat. We hebben immers nog een lange weg te gaan in het wegwerken van de wachtlijsten.”

 

Ik blijf vechten voor de provincie Limburg!

“Ik val in herhaling, maar ik vind dat de provincies moeten blijven bestaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het is er verdacht stil rond.
Geen goed teken volgens mij.

Nieuwsbrief nr. 41

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.
 

Tags:

Pagina's