juli 2020

Hobby’s

Hobby’s zijn iets voor mensen die een serieus beroep hebben en zich dus na afloop moeten ontspannen. In hun “vrije tijd” zoals dat heet. Bij mij is alle tijd vrije tijdEn is werk nooit werk. Dus dringt een hobby zich op

Rol deurwaarders niet uitbreiden bij schuldenproblematiek

“De rol van deurwaarders moet kritisch benaderd blijven bij hun activiteiten rond schuldbegeleiding en -bemiddeling.
Hun rol moet eerder beperkt worden in plaats van vergroot”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.  

Ik sta blijkbaar gelukkig niet alleen met die visie. 

Veel organisaties en politici hebben dikwijls de mond vol over armoede, maar staan niet stil bij de rol, die schulden en deurwaarders hierin spelen hierin.

Pro League: echte amateurs!

“Het wijzigen van de speeluren van de professionele ploegen is een lelijke streep door de rekening van de lagere reeksen, de provinciale ploegen en het jeugdvoetbal”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Foei Pro League, in feite zijn zij de echte amateurs als je naar hun non-beleid kijkt.
Is dit nog sport? Neen.
Dit gaat enkel om grof geld -puur kapitalisme- via het afsluiten van een nieuw televisiecontract met Eleven Sports.

Oefenterreinen reddingshonden: het vervolg

“Ik blijf aandringen op meer aandacht voor het op een meer structurele manier inschakelen van honden in het Belgische veiligheidsbeleid”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Stad Sint-Truiden betaalt nieuwswebsite uit zonder contract

We vreesden het al, maar blijkbaar is het nog waar ook”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“De stad Sint-Truiden betaalt al sedert april 2014 726 euro per maand of 8 688 per jaar (inclusief Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW)) aan de lokale nieuwswebsite Truineer zonder dat er een contract is.
Eindelijk hebben we de juiste informatie daarover gekregen, hoewel we daar als democratische verkozenen gewoon recht op hebben.
Het stadsbestuur probeert essentiële informatie achter te houden, die we decretaal gewoon moeten krijgen.

Reservaat

Ik dwaalde rond in een overeind  gebleven reservaat, bevolkt door in leven gebleven subhumane wezens waartoe ook ik bleek te zijn ingedeeld, rede en richting bijster.

Nertskwekerijen: veel te weinig controles!

Dat blijkt uit een schriftelijke vraag, die Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove gesteld heeft aan viceminister-president  en minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse rand Ben Weyts.

Handhaving en controles blijven een probleem in Vlaanderen, ook op het vlak van dierenwelzijn. Zo is er dit jaar nog geen enkele controle geweest op nertskwekerijen”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Ik hoop dat minister Ben Weyts zijn belofte kan nakomen om de nertskwekerijen uit te  faseren tegen 30 november 2023.”

Niet gaan Conner

“Niet gaan naar de gesprekken van de ‘drie koningen’ was ook mijn stelling tijdens het sp.a partijbureau van maandag 6 juli 2020”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Wij hebben als sp.a de juiste beslissing genomen hebben om niet (meer langer) mee te draaien in ‘het circus’ van Georges-Louis Bouchez (MR), Joachim Coens (CD&V) en Egbert Lachaert (Open Vld). (1) (2) Voor mij persoonlijk is het trouwens sowieso geen optie om zonder de PS in een federale regering te stappen.

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) nog niet voor morgen

“Het nieuwe GLB is blijkbaar nog niet voor morgen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dat blijkt uit het antwoord van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits op een schriftelijke vraag.

Transparantie graag

“Dat is wat ik vraag als democratisch verkozen Vlaams parlementslid over besteding van overheidsgeld”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Niet meer of niet minder, dat is mijn taak.

Ik heb het over de reportage tijdens het nieuws van Televisie Limburg (TVL) op vrijdag 3 juli 2020 over bepaalde participaties van de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM).
Enerzijds gaat het om participaties in constructies rond bejaardentehuizen, anderzijds om de geplande samenwerking met het bedrijf John Cockerill op het Thor Park in Waterschei (Genk).

Proefdieren voor Covid-19

“Alles moet in het werk gesteld worden om geneesmiddelen of vaccins te vinden tegen Covid- 19”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Daar zullen proefdieren moeten voor
‘sneuvelen’
.

Begrijpelijk, maar dat is geen reden om er nu minder omzichtig mee om te springen als anders.

Ik stelde er alleszins al een schriftelijke parlementaire vraag over aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.

RESET EMILE VAN DOREN

RESET EMILE VAN DOREN in en rond het ‘Emile Van Dorenmuseum. Huis van landschap en kunst’ in Genk (Henri Decleenestraat 21) brengt twee hedendaagse kunstenaars, Gert Robijns en Hugo Duchateau, in dialoog met elkaar en met de traditie van landschapskunst in Genk.

Beide kunstenaars verbinden verleden en heden, binnen en buiten met elkaar, vier seizoenen lang.

Mooie woorden!

Ludwig is al jaren een niet van de koers afwijkende gedreven politicus...ik waardeer hem zeer! (1)

 

Pagina's