juli 2020

Nieuwsbrief nr. 40

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Landbouw na Corona

‘De impact van de Coronacrisis op landbouw, visserij en platteland, en ideeën voor een toekomstgericht beleid’ was de titel van een hoorzitting in de Commissie Landbouw, Visserij en Platteland van het Vlaams parlement op woensdag 1 juli 2020.

Kermissen mogen opnieuw open, maar…

De kermissen mogen opnieuw open.

Dat blijkt uit de inmiddels gepubliceerde officiële teksten en uit het antwoord van Viceminister- president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers op een vraag van Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering op dinsdag 30 juni 2020.

Ja, er bestaan ‘slechte’ Limburgers

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de stemming op woensdag 1 juli 2020 in het Vlaams parlement over het zogenaamde Onderwijsdecreet XXX. In dat decreet zit ook de (te!) beperkte uitbreiding voor de Universiteit Hasselt (U Hasselt).

Ik wou tot op het laatste ogenblik doorgaan, zodat wij ons als sp.a niets te verwijten hebben”, zegt Ludwig Vandenhove. “Vandaar dat collega Johan Danen en ik zelf ons amendement nog eens opnieuw ingediend hebben, maar het werd andermaal weggestemd.

Geen water laten verloren gaan!

Dat is de bedoeling van een voorstel van reglement van de sp.a fractie in Sint-Truiden.
Het is meer dan ooit en snel nodig als gevolg van de toenemende droogteproblematiek.

Premie federale regering moet bij ‘de echte sukkelaars’ terechtkomen

De federale overheid heeft beslist om 250 euro extra toe te kennen aan personen met een leefloon, met een handicap en met een Inkomens Garantie voor Ouderen (IGO ’s) om de financiële gevolgen van Covid-19 enigszins te compenseren.

Meerderheid of oppositie?

De politiek moet opnieuw DUIDELIJK worden.
Daarbij moeten PROGRAMMA’s en IDEOLOGIEËN vooropstaan, niet de keuze om al dan niet in een regering te stappen.
Elke burger heeft één stem en bepaalt de verkiezingsuitslag, de politiek moet opnieuw de burger durven mee verantwoordelijk te maken.

Vlaams Hervormingsprogramma (VHP) 2020

Op dinsdag 30 juni 2020 werd in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie in het Vlaams parlement het VHP voor 2020 besproken.

In het VHP geeft Vlaanderen een maatgericht antwoord op de landenspecifieke aanbevelingen 2019-2020 en de Europa 2020-doelstellingen.

Pagina's