oktober 2020

Jef Thewis en de hoogstamboomgaarden

“Hoogstamboomgaarden heb ik leren kennen en zeker leren waarderen via kameraad Jef Thewis, net zoals heel wat andere dingen in de natuur.
In mijn 18 jaar als burgemeester van Sint-Truiden is hij gedurende 9 jaar mijn schepen van onder andere Natuur geweest”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

Beoordelen

Waarom wensen dat de mensen me beoordelen zonder de plank mis te slaan? Vergis ik me soms niet wanneer ik hen beoordeel? Ben ik niet eerst de vijand van diegenen die ik later mijn genegenheid zal schenken? Geringschat ik niet spoedig degenen die ik te voorbarig mijn genegenheid heb geschonken?

Geen subsidies voor carnavalsverenigingen!

“Carnaval Sint-Truiden is afgelast omwille van Corona.
Alle begrip hiervoor, de volksgezondheid gaat voor alles”, zei  sp.a gemeenteraadslid
Eddy El Herbouti tijdens de gemeenteraad van maandag 26 oktober 2020.

GLB versus Green Deal?

Er is een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en er is de Green Deal binnen de Europese Unie (EU).
Sporen zij voldoende met elkaar?

Nieuwsbrief nr. 57

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Verban rubberbanden uit weides

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In Vlaanderen worden nog steeds autobanden gebruikt om afdekzeilen vast te houden.
Gevolg: als de banden verslijten, krijgen de runderen ongewild rubberdeeltjes en ijzerdraad naar binnen, wat tot schade leidt aan de maag
”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Dierenwelzijn moet voor mij niet enkel gelden voor huisdieren, maar ook voor consumptiedieren. In Frankrijk bijvoorbeeld is het gebruik van autobanden voor het vastmaken van afdekzeilen verboden.

Waarom niet in Vlaanderen?”

Neemt het Vlaams parlement zich zelf ernstig?

“Ik heb regelmatig de indruk van niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik geef toe dat ik bevooroordeeld ben en geen grote aanhanger van Vlaanderen ben, maar toch.

Oppositie in de meerderheid

Tijdens de gemeenteraad in Sint-Truiden van maandag 26 oktober 2020 was er niet enkel een verdeelde stemming binnen de meerderheid van CD&V-N-VA-Open Vld over het personeel van het stedelijk zwembad. CD&V-raadslid Carl Nijssens (CD&V) stelde ook een erg kritische vraag.

Hartstocht en democratie

Met veel gelijkgezinden lijfelijk aanwezig zijn, voegt een dimensie toe aan wat democratie ook kan en moet zijn: de kracht van de gesproken emotie, het gevoel dat je erbij hoort en dat je samen sterker staat, het besef dat samenhang en solidariteit lonen, de besmetting met geestdrift. De democratie als hartstocht dus, allemaal ervaringen, die in het stemhokje niet te vinden zijn. 

Meerderheid stemt verdeeld

Maandag 26 oktober 2020: maandelijkse gemeenteraad in Sint-Truiden.

De CD&V-N-VA-Open Vld is duidelijk verveeld als sp.a-fractieleider Gert Stas het bijkomend agendapunt over het personeel van het stedelijk zwembad ter sprake brengt.
Als sp.a-gemeenteraadslid Filip Moers uitdrukkelijk vraagt dat er individueel gestemd wordt, gaan de poppen pas echt aan het dansen.

Dat doet goed

“Lucette Callebaut uit Aalst: ik herinner haar mij niet meer persoonlijk, kan moeilijk als je elk jaar aan een paar honderd studenten doceert”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ze staat in LOKAAL van oktober 2020.
Ik citeer: “Als arbeidersdochter heb ik pas als 40-jarige met vier kinderen Gezinswetenschappen gestudeerd. Er ging een nieuwe wereld open dankzij docenten zoals Dirk Geldof, Ludwig Vandenhove en Mark Suykens die me ‘politiek’ wakker hebben geschud.” (1)

Premies voor ambulante handelaars en foorreizigers: maak er gebruik van

Door het afschaffen van heel wat evenementen en kermissen in gemeenten hebben ambulante handelaars en/of foorreizigers geen of minder inkomsten. Maar zij blijven in aanmerking komen voor een aantal tegemoetkomingen via het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Nieuwenhoven

“Een herfstwandeling in het provinciaal domein Nieuwenhoven met mijn echtgenote Sonja op zaterdag 24 oktober 2020.
Dan heb ik nog maar eens gemerkt welke opportuniteiten dit bos- en natuurgebied biedt voor Zuid-Limburg en Sint-Truiden.

Pagina's