oktober 2020

Vlaanderen moet bestuurlijk handhaven!

“Grote verklaringen, veel teksten, een Vlaamse minister van Justitie, maar in de praktijk
weinig resultaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Neem nu de dierenoppas.
Blijkbaar is er een serieus zwart circuit, waarbij de uitbatingen niet voldoen aan de voorwaarden qua dierenwelzijn. Maar zij hebben wel Corona-steun gekregen via het departement Economie.

Meer ‘Tuinrangers’ graag

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) is met een project gestart, waarbij ‘Tuinrangers’ vrijwilligers opleiden, die burgers kunnen bijstaan om hun tuinen natuurvriendelijker en klimaatrobuuster te maken.

Schepen stopt met eigen immozaak

Een kort bericht in Het Belang van Limburg.
Het gaat over N-VA-schepen in Sint-Truiden Jelle Engelbosch. (1)

“Objectief bericht? Neen, kan moeilijk als lokaal correspondent Jef Croughs het schrijft.
Alleszins onvolledig”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Provincie Limburg: één regio

In de voorlopige plannen van de Vlaamse regering rond de regiovorming in Vlaanderen blijft de provincie Limburg één regio.

"Een goede zaak", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
"Dit is de beste manier om de Limburgse belangen in Brussel, federaal en Vlaams, te verdedigen.
Wij moeten als sp.a blijven vechten voor het behoud van de provincie Limburg.
Dat is een consequente houding. Er zijn immers nog altijd heel wat Limburgers - een meerderheid? - , die de provincie Limburg willen behouden.

Lelijk

Dat je in dit vak lelijk moet durven zijn. Iedereen wil mooi, interessant en aantrekkelijk zijn. Dat is menselijk, want we zijn allemaal ijdel. Onze lelijke kanten willen we verstoppen. Terwijl dat net hetgeen is wat anderen het meeste appreciëren. Soms wil ik iets schrappen in mijn teksten omdat het te pijnlijk of te emotioneel is. Achteraf blijkt dat mensen net die zinnen de mooiste vinden.

Nieuwsbrief nr. 55

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

“Sp.a vraagt specifieke aanpak voor ambulante handelaars en foorreizigers”

“Natuurlijk vragen veel groepen van zelfstandigen financiële steun als gevolg van Covid-19. En de overheden moeten nu éénmaal keuzes maken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Actie tegen ‘uitverkoop’ buitenschoolse kinderopvang Nieuwerkerken

Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) openbare diensten en de Algemene Centrale Openbare Diensten (ACOD) Lokale en Regionale Besturen (LRB) hebben op donderdag 16 oktober 2020, voor de gemeenteraadsvergadering, een gezamenlijke actie georganiseerd tegen de privatisering van de kinderopvang ‘Het Bieke’ in Nieuwerkerken.
Locatie: ontmoetingscentrum ‘De Brug’, Kerkstraat 129, Nieuwerkerken. (1)

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove was erbij.

Europees landbouwbeleid moet Green Deal respecteren

Dat zegt sp.a Europees parlementslid Kathleen Van Brempt.

Ik steun haar daarin volledig en zal dat standpunt ook op Vlaams niveau verdedigen”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Via het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) gaat er jaarlijks heel wat geld naar de landbouw.
Voor ons als sp.a moet dat een meer duurzame, klimaatvriendelijkere, kleinschaligere en diervriendelijkere landbouw zijn.

‘Valse’ vis

“Er is heel wat ‘valse’ vis in omloop”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Blijkbaar worden er heel wat goedkopere vissoorten verkocht alsof het een duurdere soort is. Puur fraude dus.

EU-Mercosur akkoord: niet goedkeuren!

Mercosur (Mercado Común del Sur): Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay.

“Er lekt meer en meer informatie uit over het handelsakkoord met de Europese Unie (EU). Slecht voor onze landbouwers, maar vooral ook voor de biodiversiteit en het klimaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ecocide in het strafwetboek?

Het doelbewust vernietigen van ecologische systemen, ecocide, moet strenger bestraft kunnen worden.

Daarom vind ik het een goede zaak dat de federale regering in het regeerprogramma ingeschreven heeft om ecocide in het strafwetboek op te nemen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Quarantaine

Eén van de kerntaken van de staat is haar bevolking beschermendesnoods regen zichzelfDus beste regering, plaats ons maar in quarantaine. We hebben het verdiend. Misschien leren we deze keer wel om voor onszelf en anderen te zorgen.

Pagina's