december 2020

Nieuwsbrief nr. 66

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Sp.a Sint-Truiden dient klacht in

“Wij hebben geen andere mogelijkheid dan klacht in te dienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Al gedurende enkele gemeenteraden stellen we pertinente vragen over alle stadsgebouwen, die de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid wil vervreemden. Maar geen duidelijk antwoord.”

Gelukkig en gezond 2021!

Tags:

BE MODERN van Klee tot Tuymans

Mijn echtgenote Sonja en ik hebben van de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar- op dinsdag 29 december 2020-  gebruik gemaakt om de tentoonstelling ‘BE MODERN van Klee tot Tuymans’ te bezoeken. (1)
Locatie: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel (KMSKB) (Museumstraat 9).

“De moeite waard om de verplaatsing te maken”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

Nieuwjaarsbrief sp.a leden

“Elk jaar schrijf ik een nieuwjaarsbrief aan de sp.a leden van Sint-Truiden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dit jaar is die enigszins anders door Covid-19.”

Hieronder vindt u de nieuwjaarsbrief.

Informatievergaderingen bij aanvragen vergunningen moeten blijven

Tot nu toe moest er steeds minimum één fysieke informatievergadering georganiseerd worden bij vergunningsaanvragen, die betrekking hebben op de exploitatie van in de eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten, die een project-milieueffectrapport (MER) of een omgevingsveiligheidsrapport (OVR) omvatten.
Vanaf nu kan dit ook “via elektronische middelen”.

Wij, de dieren

De dieren hebben een beter excuus. De vitale keten verlangt dat de ene soort de prooi is van de andere. In juist voldoende aantallen om de voedselnood van de jagers te lenigen en om tezelfdertijd de prooien die de foerage (levensmiddelen)  leveren, in stand te houden. Mocht de mensheid maar evenveel zelfbeheersing vertonen, dan waren veel oorlogen, epidemieën en voedselarmoede vermeden geweest.

Inspraak bevolking bij fusies gemeenten

De Vlaamse regering heeft de keuze voor vrijwillige fusies van gemeenten uitdrukkelijk in het regeerprogramma geschreven.

“Vrijwillig fusioneren is het niet echt, want geïnteresseerde gemeenten worden ‘beloond’ met een serieuze schuldovername”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Onder andere daarom vind ik dat zulke fusie zou moeten gepaard gaan met een verplichte raadpleging van de bevolking.

Wie moet gaan studeren?

Naar aanleiding van de bespreking van de begrotingswijziging 2020 en de meerjarenplanning in de gemeenteraad van Sint-Truiden schreef gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove een OPINIESTUK voor www.trudocs.be.

Hieronder vindt u het OPINIESTUK.  

Nederlands tweede taal in Franstalig onderwijs?

“De staatsstructuur van België moet opnieuw éénvoudiger, meer transparant worden. Voor mij hoort daar ook het opnieuw federaliseren van een aantal bevoegdheden bij”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In die context is het belangrijk dat alle inwoners van België elkaar (beter) verstaan.
De taal begrijpen, met elkaar kunnen praten en debatteren, kan mensen dichter bij elkaar brengen. Vandaar dat het belangrijk is dat we tot op zekere hoogte elkaars taal kennen tot welke Gemeenschap of Gewest we ook behoren.

Toestand stadsfinanciën Sint-Truiden: dramatisch!

Dat is nog maar eens gebleken bij de bespreking van de begrotingswijziging en de meerjarenplanning tijdens de gemeenteraad van maandag 21 december 2020.

Onvoorstelbaar hoe gedurende nauwelijks één legislatuur de stadsfinanciën compleet ontspoord zijn”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de analyse van sp.a fractieleider Gert Stas.

Strijd

Heel het leven is strijd, en vallen is te vergeven, als men maar eerst gestreden heeft.
Vallen zonder strijd is verrotting van de ziel

Nieuwsbrief nr. 65

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

 

Tags:

Pagina's