december 2020

Prettig kerstfeest

Prettig kerstfeest

Tags:

Limburgse bedrijven dreigen EU-Coronawaarborg te verliezen

Er is de facto een ‘cumulverbod’ tussen dossiers van de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) en de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM). Beide investeringsmaatschappijen moeten hun inspanningen voor bedrijven dus strikt gescheiden houden.

Wel sommige pers informeren, de gemeenteraad niet

“Ja, zo gaat dat tegenwoordig in Sint-Truiden”, zegt oud burgemeester Ludwig Vandenhove.
“Nooit meegemaakt. En dan is het ook nog eens verkeerde informatie.

Schepen Jelle Engelbosch beweert in de pers dat tegen eind 2022 de afvalfactuur van Limburg.net voor de Truienaren met een kwart zal dalen. (1)
Als tijdens de gemeenteraad van maandag 21 december 2020 Groen en sp.a tot drie keer toe hier uitleg over vragen, komt er geen antwoord.
Noch van burgemeester Veerle Heeren, noch van bevoegd schepen Ingrid Kempeneers, noch van Jelle Engelbosch zelf.

 

‘Droogvis, slijk & Algipan-Vlaamse meesters van de cross’

“Een tentoonstelling over de cyclocross, een typische Vlaamse sport, dat mag je niet missen als je toch aan zee bent”, zegt Ludwig Vandenhove.

’Droogvis, slijk & Algipan-Vlaamse meesters van de cross’ loopt in de Venetiaanse Gaanderijen in Oostende, Hoek Zeedijk/Parijsstraat. 

Blikken

Nee, er bestaan geen belangrijke en minder belangrijke blikken: op het moment dat ze worden geworpen zijn alle blikken bemoeienissen, en alleen de combinatie van gebeurtenissen, het toeval dus, bepaalt wat de gevolgen zullen zijn. 

Meer aandacht voor ouderenmis(be)handeling

Ouderenmis(be)handeling neemt toe in Vlaanderen. Dat blijkt onder andere uit cijfers, die Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove heeft opgevraagd bij Vlaams minister Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke.

“Ouderenmis(be)handeling is spijtig genoeg een toenemend fenomeen, ook bij ons in Vlaanderen”, zegt Ludwig Vandenhove.

Wordt het postkantoor een broodjesbar of buurtwinkel?

“Als het van ‘de grote baas’ van Bpost Jean-Paul Van Avermaet afhangt wel. (1) (2) Voor mij moet het niet, neen, mag het zelfs niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Laat Bpost goed doen wat ze moeten doen: post en pakjes op tijd bedelen.

Vlaamse subsidies enkel bij officiële leeuwenvlag

“Het is logisch dat als Vlaanderen subsidies geeft voor een activiteit, bijvoorbeeld in het kader van 11 juli, dat publiek mag geweten zijn, onder andere via de officiële leeuwenvlag”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Een private sponsor doet dat ook, dus waarom een overheid niet?

Maar er moet ten alle prijze vermeden worden dat er gebruik gemaakt wordt van de collaboratievlag.”

Ik stelde er een vraag over aan minister-president Jan Jambon op aangeven van partijgenoot Omer Bovy uit Borlo (Gingelom).

Filibusteren

Filibusteren: het nodeloos rekken van vergaderingen. (1)

“Ik heb het meegemaakt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in de Senaat, filibusteren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“In de Senaat zelfs extreem toen toenmalig collega Jean-Marie Dedecker, toen nog Open VLD-er, tijdens de bespreking van het wetsvoorstel rond migrantenstemrecht gewoon begon voor te lezen uit een boek dat helemaal niets met het thema te maken had.
Ineens wist iedereen wat filibusteren in de politiek was, ervoor veel minder.

Waarde

Toen de markwaarde van gevelde bomen hoger werd dan de waarde van levende bomen, sneuvelden vele bossen. Toen de marktwaarde van een dode walvis hoger werd dan die van een levende, werd het dier met uitsterven bedreigd. En nu, aldus Tristan Harris, is de waarde van een eenzijdige, gedesoriënteerde, voortdurend verontwaardigde, narcistische, niet-geïnformeerde, en aan likes verslaafde geest hoger dan die van een goed functionerende, rustige en redelijke geest

Nieuwsbrief nr. 64

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Plan voor de veeteeltsector op lange termijn

“Ja, dat is waar ik voor pleit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De landbouwsector in het algemeen en de veeteeltsector in het bijzonder hebben daar alle belang bij.

Die lange termijnvisie moet rekening houden met de maatschappelijke evoluties, zoals het steeds maar toenemend bewustzijn van de bevolking voor duurzaamheid, klimaat en leefmilieu.  Bovendien zijn er de Europese Green Deal en de gevolgen hiervan op het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn: wel degelijk voor dieren!

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement op woensdag 16 december 2020.

Pagina's