maart 2021

Limburger voelt zich langer jong dan gemiddelde Belg

Ik kan er met mijn 61 jaar over meespreken: conclusie klopt.

Dat belet niet dat we als ‘ouderen’ soms al eens niet ‘apart’ behandeld worden, ook in de politiek. Maar het is erger in Brussel dan in Limburg.

Zorgparkeren ja, automaat huisvuilzakken neen

De gemeenteraad van Sint-Truiden van maandag 29 maart 2021 keurde het voorstel voor zorgparkeren van collega’s gemeenteraadsleden Eddy El Herbouti en Maurice Hollebeke en mijzelf (VOORUIT) goed met ingang van zaterdag 1 mei 2021.
Het bijkomend agendapunt van collega gemeenteraadslid Maurice Hollebeke voor het installeren van een automaat voor huisvuilzakken werd niet goedgekeurd.

Villa Empain: een aanrader

Op zaterdag 27 maart 2021 hebben mijn echtgenote Sonja en ik een bezoek gebracht aan de tentoonstelling ‘The Light House’ in Villa Empain in Brussel, Franklin Rooseveltlaan 67.

“Een bezoek aan tentoonstellingen in Villa Empain is een aanrader”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Sonja en ik hadden al vaak het voornemen gehad om er eens een bezoek te brengen, maar nu is het er eindelijk van gekomen.

 

Tags:

Wij krijgen gelijk als VOORUIT

“Als VOORUIT hadden wij gevraagd aan de meerderheid van CD&V, N-VA en Open Vld in Sint-Truiden dat de periode om gratis grofvuil naar het containerpark te mogen brengen, zou gehandhaafd worden tot de oorspronkelijk beloofde datum.
Het college van burgemeester en schepenen is nu ingegaan op ons voorstel. Ze hebben de periode zelfs nog verlengd”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Tjeverij

“Een ander woord heb ik daar niet voor”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“In de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme van het Vlaams parlement is de VOORUIT-resolutie rond het Mercado Común del Sur (Mercosur)-handelsakkoord met Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay weggestemd, onder andere door de CD&V.

Corona en politiek

Hoe vaak hoorde ik, een jaar geleden bij het begin van Covid-19, niet dat de politiek -alle partijen- de epidemie niet zou ‘gebruiken’ of ‘misbruiken’?

Dat voornemen is ondertussen ver weg.
Met ‘dank’ aan de media.

Het voedt enkel de anti-politiek.

Nieuwsbrief nr. 78

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Een Limburgse canon, zoals in Nederland?

“Neen”, antwoordt minister van Onderwijs Ben Weyts op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove (VOORUIT).

In Nederland bestaat er niet enkel een nationale, Nederlandse canon, maar alle provincies hebben er eveneens een eigen canon. (1)

Vandaar mijn vraag, vermits onze Zuiderburen het voorbeeld bij uitstek zijn voor deze Vlaamse regering voor de Vlaamse canon.

Reorganisatie Toerisme Vlaanderen: personeel maakt zich zorgen

“Ik blijf signalen krijgen dat het personeel van Toerisme Vlaanderen zich zorgen blijft  maken over de aan de gang zijnde reorganisatie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Er is ook steeds meer kritiek op de rol van de administrateur-generaal.

Daarom stelde ik er een schriftelijke vraag over aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir nadat ik haar er eveneens al mondeling over ondervroeg.

Een dossier om te blijven opvolgen”.

Hazenpopulatie: opletten

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove stelde een schriftelijke vraag over de evolutie van de  hazenpopulatie in Vlaanderen en per provincie.

Voor heel Vlaanderen neemt de hazenpopulatie toe over een periode van 10 jaar (van 43 245 tot 52 262). Maar de cijfers verschillen sterk van provincie tot provincie. Zo nemen de cijfers in verhouding het sterkst af in Limburg (in 10 jaar van 3 267 tot 2 411), terwijl er in West-Vlaanderen precies een sterke stijging waar te nemen is over dezelfde periode (van 17 773 tot 29 362)”, zegt Ludwig Vandenhove.

Stop de privatisering van de verzorgings- en welzijnssector!

De N-VA-CD&V-Open Vld-meerderheid in Vlaanderen wil via een decreet de publieke verzorgingsinstellingen en welzijnsverenigingen (deels) privatiseren en commercialiseren.

Tot nu toe heeft hierover in het Vlaams parlement nog geen ernstig politiek debat plaatsgehad, laat staan een deftig maatschappelijk debat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik steun het gemeenschappelijk vakbondsfront in hun eis om dit belangrijk decreet niet zomaar te laten passeren.
Teken hieronder.”

Private initiatieven qua opvang van dieren: aan de regels houden

“Er zijn blijkbaar heel wat initiatieven qua opvang van dieren, die niet officieel aangemeld zijn bij de administratie van Dierenwelzijn en/of die geen ondernemingsnummer hebben”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “De meeste betrokkenen zijn ongetwijfeld van goede wil, maar de overheid moet er toch op toezien dat de (huis)dieren bijgehouden worden volgens de principes van de dierenwelzijnswetgeving.

Inconsequentie

Een heldere verdediging van de inconsequentieniemand kan een mens uit één stuk zijn. Een feilbare heilige of een gecorrumpeerde engel hooguit. Onze onzuiverheid is aangeboren, onze schaamte onnodig.

Pagina's