juli 2021

Nieuwsbrief nr. 95

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Steeds meer wapens: ook een Vlaams probleem

“Uit cijfers van het Vlaams Vredesinstituut blijkt dat het aantal wapens steeds maar toeneemt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Vlaanderen is enkel maar bevoegd voor de vergunningen van wapens voor sportief, recreatief en jachtgebruik, maar toch is dit evenzeer een Vlaams probleem.

Economische migratie is nog beperkt

Sedert woensdag 1 januari 2019 is er economische migratie mogelijk naar Vlaanderen. Vlaanderen rekent er onder andere op dat hiermee bepaalde knelpuntberoepen ingevuld kunnen worden.

“Ik vroeg de cijfers op bij Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Agentschap Toerisme Vlaanderen: opvolging reorganisatie

“Ik probeer de reorganisatie van het personeel bij Toerisme Vlaanderen zo goed mogelijk op te volgen.

De gevolgen van die reorganisatie zijn onder andere belangrijk bij het opnieuw op gang trekken van de toeristische sector na Covid-19”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.“Zo zijn er het functioneren van de administrateur-generaal en zijn relatie met het personeel.
Het blijven werkpunten.

Ik stelde er opnieuw een schriftelijke vraag over aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.”

Nog geen duidelijkheid over afschaffing Polders en Wateringen

“Met de toenemende wateroverlast en droogteperiodes is het meer dan ooit noodzakelijk dat er een globale aanpak komt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dierenwelzijn label: snel werk van maken

Binnen de Europese Unie (EU) zijn er meer en meer voorstellen om te werken met dierenwelzijn labels vooraleer de desbetreffende producten in de handel gebracht worden.

Vlaanderen moet mee als eerste op die kar springen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Consumenten zijn -gelukkig maar- steeds meer gevoelig voor het aspect dierenwelzijn.

Die verdomde overheid

Die verdomde overheid toch. En maar altijd -teveel- belastingen betalen.”
Hoe dikwijls hoor of lees ik zulke uitspraken niet?

Maar diezelfde critici staan wel vaak met de handen open.
De vele steunmaatregelen en subsidies als gevolg van Covid-19 zijn daar sprekende voorbeelden van. 

N-VA cynisme

Het is cynisch dat de reactie van Zuhal Demir op het Europees Fit for 55-pakket er een is van ‘is het wel betaalbaar en haalbaar’

Erkenning buitenlandse diploma’s kan beter

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het Vlaams regeerakkoord wil de Vlaamse tewerkstellingsgraad verhogen”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Om deze ambitie waar te maken, moeten er veel inspanningen op diverse vlakken gebeuren. Bovendien is er het probleem van de zogeheten knelpuntberoepen, waardoor bepaalde vacatures niet ingevuld geraken.
De snellere en meer efficiënte erkenning van buitenlandse diploma’s is één van de problemen, die moeten opgelost worden.

De ecologische impact van visserij

“Ook de visserijsector moet bijdragen aan de duurzaamheid”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Om de nodige beleidsmaatregelen te kunnen nemen, is het nodig om over exacte cijfers en gegevens te kunnen beschikken.

Daarom stelde ik een schriftelijke vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits over het Visserijrapport (VIRA) en over het belang om zowel de commerciële, als de recreatieve visserij te blijven monitoren.”

Vaccinatie seizoenarbeiders moet sluitend zijn

In de fruitteelt en de landbouw zijn er nog al wat buitenlandse seizoenarbeiders actief.

Het is belangrijk, in het kader van de globale volksgezondheid, dat ook zij tijdig gevaccineerd worden tegen Covid-19”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

‘Taxfree’ (ver)kopen op Grensmaas?

De Grensmaas is een officiële grens tussen Nederland en België.
Kan er op de veerboten eventueel ‘taxfree’ handel gebeuren?  

“Op aangeven van ere-gedeputeerde en partijgenoot Sylvain Sleypen stelde ik hierover een schriftelijke vraag aan Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon en aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

VOORUIT Sint-Truiden wil dorpskern Brustem verkeersveiliger

Bewoners van Brustem, een deelgemeente van Sint-Truiden, en de er gevestigde horecazaken klagen over het gebrek aan parkeerplaatsen en over de verkeersonveiligheid. (1)

Wij vinden dat er een globale oplossing moet gezocht worden, waarbij de verkeersveiligheid voor alles voorop moet staan. En wij denken dat dit kan”, zeggen Nadine Loix (buurtbewoonster) en Maurice Hollebeke (gemeente- en politieraadslid) namens VOORUIT.

Pagina's