juli 2021

Weer driemaal NEEN!

VOORUIT Sint-Truiden probeert altijd positieve voorstellen te doen, ook tijdens de gemeenteraden, zoals op woensdag 30 juni 2021.(1) Maar elke keer worden ze weggestemd.

De CD&V-Open Vld-N-VA-meerderheid vindt onze voorstellen meestal goed, maar als er moet over gestemd worden, is het telkens NEEN”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Ze worden zelfs soms geheel of gedeeltelijk gerealiseerd, maar dan zonder verwijzing naar VOORUIT.
De meerderheid steekt dan de pluimen op de eigen hoed.”

Leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie (‘ageism’) doet zich in alle maatschappelijke sectoren voor.

Ja, ook in de politiek.

Ik kan er inmiddels over meepraten.

Oude stortplaats Melveren: wij hebben gedaan wat we moe(s)ten doen!

Dat heeft VOORUIT gemeenteraadslid Filip Moers uitgebreid geargumenteerd tijdens de gemeenteraad van woensdag 30 juni 2021 over de periode dat wij als sp.a, nu VOORUIT, bestuursverantwoordelijkheid hadden in de stad Sint-Truiden.

De laatste dagen is er ook in Sint-Truiden aandacht voor eventuele vervuiling door Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS).
Waar niet in Vlaanderen?
”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 92

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Wachtlijst voor sociale woningen in meer dan 8 op de 10 Limburgse gemeenten gegroeid

Deze vaststelling blijkt uit de recent bekend gemaakte cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

“Samen met het Studiecentrum Willy Claes maakte ik een analyse voor Limburg”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
In Limburg staan voor de eerste keer meer dan 20.000 personen/gezinnen op de wachtlijst.”

Hieronder vindt u de perstekst en de gedetailleerde cijfers voor Limburg. (1)

Toegankelijkheid: neemt Vlaamse regering het serieus?

“Neen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik stelde nog maar eens een vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers over de ondersteuning van ‘INTER tussen mens en omgeving’, het Vlaams agentschap voor Toegankelijkheid.

Pagina's