augustus 2021

Barbecue VOORUIT Sint-Truiden

“Eindelijk kunnen we ook opnieuw activiteiten organiseren met VOORUIT. Uiteraard nog alle regels respecterend tegen Corona”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik nodig iedereen uit op onze komende barbecue. Je kan ook altijd langskomen om iets te drinken of voor een gezellige babbel.”

Strengere straffen voor dierenmishandeling en -verwaarlozing

De Vlaamse regering heeft een ontwerpdecreet goedgekeurd om dierenbeulen strenger aan te pakken.
“Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ereburgerschap stad Sint-Truiden: het vervolg

“Is het omwille van de komkommertijd in de media dat de wijziging van het gemeenteraadsreglement om ereburger te worden in Sint-Truiden-vanaf nu ook voor eigen inwoners-zoveel aandacht krijgt?”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. (1)(2)
“Ik hoop het, want er zijn heel wat grotere, echte problemen in Sint-Truiden.

Weer geen vrouwelijke straatnaam

In 2020 was er een televisieprogramma op CANVAS met als titel ‘Meer vrouw op straat’.
De bedoeling was meer vrouwelijke straatnamen in Vlaanderen te krijgen. (1)

“Op de gemeenteraad van maandag 30 augustus 2021 in Sint-Truiden staan er drie nieuwe straatnamen op de agenda: Slagveldstraat, Bourgondiërsstraat en Capuintjesbos. Maar geen vrouwelijke straatnaam. Nochtans heeft de stad Sint-Truiden er nog niet zoveel”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Weer een gemiste kans om een klein beetje meer evenwicht te brengen.”

Ereburgers

Op de volgende gemeenteraad van maandag 30 augustus 2021 staat een aanpassing van het reglement om ereburger van de stad Sint-Truiden te kunnen worden. Voortaan kunnen ook personen, die in Sint-Truiden wonen, ereburger worden.

Vzw visvijver Terbiest

Op zaterdag 21 augustus 2021 was het de barbecue van de vzw visvijver Terbiest in Sint-Truiden.

“Naar jaarlijkse gewoonte ben ik even langs geweest”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Afghanistan

“Erg en triestig wat er op dit ogenblijk in Afghanistan gebeurt. Maar was dat niet te verwachten?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

Ik ben zelf enkele dagen in Afghanistan geweest in het najaar van 2008 toen ik voorzitter was van de Commissie voor de Landverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Wij hebben toen een werkbezoek gebracht aan de buitenlandse en Belgische militairen zowel in Kaboel, als in Kandahar.

Tijd

Uren verglijden, en ook dagen, maanden, jaren. Tijd die voorbij is komt nooit meer terug en wat er op volgt kun je niet weten. De tijd die ieder wordt gegeven om te leven, daar moet hij tevreden mee zijn.

Nieuwsbrief nr. 99

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Slachtofferhulp meer coördineren

“Bij slachtofferhulp moeten de slachtoffers altijd voorop staan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik zei dit al naar aanleiding van een parlementaire vraag op dinsdag 9 februari 2021 in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.”

Ludwig Vandenhove herhaalt dit nu over een bevraging, die Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir wil organiseren bij slachtoffers, advocaten en magistraten over hoe het slachtofferonthaal kan verbeteren.

Geen subsidies meer voor geloofsovertuigingen?

Dat is alleszins wat mijn liberale collega’s Vlaamse volksvertegenwoordigers Jean-Jacques De Gucht en Maurits Vande Reyde voorstellen voor de Rooms-Katholieke Kerkfabrieken.

Gemeenten moeten de tekorten van de Rooms-Katholieke Kerkfabrieken financieren.

In 2020 ging dat om en bij de 127 miljoen euro voor gans Vlaanderen. (1)

Bureaucratisering

Ik zie een ongelooflijke bureaucratisering van onze parlementen. Dat doodt toch politiek talent

Meer aandacht voor milieu- en natuurovertredingen

“Er zou meer aandacht moeten zijn voor milieu- en natuurovertredingen”, zegt gemeente- en politieraadslid Ludwig Vandenhove.
“Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid en de gemeenten en de politiezones.

Pagina's