juni 2024

Kleinzielig

“Ik heb geen andere woorden voor de actie van het Vlaams Belang om alle tot nu toe geplaatste naambordjes door de stad Sint-Truiden voor de voetwegen - doorsteken, steegjes, fietsverbindingen, wandel- en veldwegen - te laten verwijderen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Zij hebben klacht ingediend bij de Limburgse gouverneur, omdat er ‘sentier’ of ‘chemin’ op de borden staat en dat is in strijd met de taalwetgeving.
Gouverneur Jos Lantmeeters kan niet anders dan de beslissing vernietigen.(1)

Het thema WONEN: zie je wel!

“Zie je wel dat ik gelijk heb”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Wonen wordt belangrijk in de gemeentelijke verkiezingscampagnes.
Politieke partijen beginnen nu hun programma’s bekend te maken en het onderwerp duikt overal op. 

Ik heb het al een aantal keren gezegd en geschreven: de woonproblematiek manifesteert zich in meerdere steden en gemeenten, zowel in grote, als in middelgrote en kleine.

Barbecue VOORUIT Sint-Truiden: bedankt!

“Op zondag 23 juni 2024 was het de traditionele barbecue van de VOORUIT-afdeling Sint-Truiden”, zegt Ludwig Vandenhove.

“We proberen zoveel mogelijk af te wisselen van locatie, zodat we elk jaar een ander kerkdorp of een andere buurt kunnen aandoen.
Dit jaar waren we opnieuw te gast in ‘De Tijloos’, de gemeentelijke feestzaal in Aalst, Aalst-Dorp 25. 

Stoppen met gratis retourneren webwinkels?

“Ja, de nieuwe Europese Commissie (EC) moet de invoering van zulke regelgeving onderzoeken”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Waarom? Om verspilling tegen te gaan, het kan aanleiding geven tot een meer duurzaam en circulair beleid en is goed voor de mobiliteit. Natuurlijk gaat het enigszins in tegen de belangen van de consumenten, maar ook als consument moeten we aandacht hebben en gesensibiliseerd worden voor het toenemend leefmilieu- en klimaatprobleem en de negatieve impact van webwinkels op de lokale middenstand.

Tags:

Zwar(s)te zondag

9 juni was de zwartste zondag ooit.

Onderwijs: allemaal goed en wel

“De Vlaamse 15-jarigen staan aan de wereldtop qua creatief denken op basis van de PISA-resultaten: goed zo.(1)(2) Qua wiskunde, lezen en wetenschappen gaan we daarentegen achteruit.(3)”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Werk voor de onderwijswereld en voor de nieuwe Vlaamse regering.
Puzzelen hoe de lessenroosters moeten ingevuld worden.
Welke vakken zijn belangrijk en welke zijn minder belangrijk?

De lijken blijven uit de kast vallen

“De problemen blijven aanhouden bij het huidige cd&v-N-VA-Open Vld-stadsbestuur in Sint-Truiden.
Nu is er weer een zaak verloren bij de Raad van State tegen een firma in Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)-materiaal”, zegt Ludwig Vandenhove.

En weer de uittredingsvergoedingen

“Uittredingsvergoedingen blijven een moeilijk punt in heel het debat rond de verloning van ministers en parlementairen”, zegt Ludwig Vandenhove.
“We vervallen dan snel in populisme in plaats van een ernstig en globaal debat te voeren over de werking van onze democratische structuren.

Op woensdag 19 juni 2024 was het weer zover na een artikel in Het Belang van Limburg(1) en een facebookpost van de lokale nieuwswebsite in Sint-Truiden www.trudocs.be.

Vlaams regeerakkoord: evenwicht tussen landbouw en natuur en leefmilieu

“De onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering tussen de N-VA, VOORUIT en cd&v zijn officieel begonnen onder leiding van formateur Mathias Diependaele (N-VA)”, zegt Ludwig Vandenhove. “Ik kijk uit naar een aantal thema’s, vooral sociale en qua koopkracht, maar zeker ook naar landbouw in relatie met de natuur en het leefmilieu.

De landbouw is belangrijk voor onze voedselzekerheid, maar een gezonde, groene omgeving hebben we meer dan ooit nodig voor onze volksgezondheid.

Tags:

Smartphones op school of niet?

“De laatste tijd zijn er meer en meer Vlaamse scholen, die een beleid ontwikkelen rond het al dan niet bannen van smartphones in de klas”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Wat mij betreft, is dat een goede zaak.

Politicologen en journalisten

Politici worden geacht aan politiek te doen.
Politicologen en journalisten moeten erover spreken en/of schrijven
. Maar er zijn er teveel van hen, die vinden dat ze zelf aan politiek moeten doen en dat is geen goede evolutie.
 

Woonproblematiek wordt een belangrijk gemeentelijk thema

“De woonproblematiek wordt een belangrijk thema bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024”, zegt Ludwig Vandenhove. “Ook in Sint-Truiden.

Voor VOORUIT en mijzelf kan het woonprobleem enkel maar opgelost worden als de overheid -lees de sociale huisvesting - en de private sector samen bekijken welke mogelijkheden er zijn en als ze maximaal samenwerken. Dat is de reden waarom wij aan Laurens Gilen van Gilen Real Estate gevraagd hebben om kandidaat te zijn voor VOORUIT voor de gemeenteraadsverkiezingen en hij heeft toegezegd.

 

Tip voor Horeca Vlaanderen vzw

“Treffende uitspraak gezien tijdens enkele dagen Oostende op de venster van ‘Mommy’s Bastards’, Dwarsstraat 10”, zegt Ludwig Vandenhove. 

Tags:

Pagina's