‘1 dag niet’

Morgen vrijdag 18 oktober 2019 is het weer ‘1 dag niet’.

Op of rond ‘1 dag niet’ is het de bedoeling dat gemeenten en/of politiezones zoveel mogelijk initiatieven nemen qua inbraakpreventie in woningen.

Ik heb als gedeputeerde van Veiligheid van de provincie Limburg het initiatief genomen voor ‘1 dag niet’ in 2014.
De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft het project overgenomen en inmiddels is het een nationale actie.
Het idee komt uit Nederland.

Het doet altijd plezier om als politicus te zien dat een project succes kent en dat het overgenomen en verdergezet wordt.

Ik blijf sterk geloven in preventie.
Eigen aan preventie is dat boodschappen regelmatig herhaald worden.
Het is mijn overtuiging dat via laagdrempelige en volgehouden inspanningen het aantal woninginbraken in Belgïë en Vlaanderen nog kan teruggedrongen worden en zeker onder controle kan gehouden worden.
Woninginbraken hebben een serieuze impact op personen en gezinnen, niet enkel financieel en praktisch, maar vooral psychologisch.

Gemeenten en politiezones zouden nog meer moeten inzetten op inbraakpreventie.
Preventie kost niet veel geld, het is eerder een kwestie van houding, van mentaliteit en van organisatie.

Meer informatie en een overzicht van de initiatieven is terug te vinden op www.1dagniet.be’.