‘De wereld in de bibliotheek!’

Op zaterdag 22 oktober 2011 werd het project ‘De wereld in de bibliotheek!’ voorgesteld in aanwezigheid van de delegatie uit de zusterstad van Sint-Truiden, Nueva Guinea in Nicaragua, die, onder leiding van burgemeester Denis Obando Marin, de laatste weken België en Sint-Truiden bezocht.


“De bibliotheek krijgt vanwege de dienst integratie en ontwikkelingssamenwerking een budget van 2.500,00 EUR (per jaar) ter beschikking, waarmee ze, naargelang de behoeften, allerlei boeken, materialen en producties kan aanschaffen, die diversiteit onder de aandacht brengen.
Daarnaast wordt er (didactisch) materiaal aangekocht waarmee anderstaligen aan de slag kunnen om Nederlands te leren.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove, tevens bevoegd voor integratie en ontwikkelingssamenwerking.

“Het is een mooi voorbeeld van horizontale ontwikkelingssamenwerking over diverse beleidsdomeinen heen.

Ten eerste biedt het project aan onze inwoners extra mogelijkheden om andere culturen en talen, die in Sint-Truiden sterk vertegenwoordigd zijn, beter te leren kennen.
Kennis van andere culturen en gewoonten doet de Truienaar het functioneren van de nieuwkomers beter begrijpen.

Ten tweede bevordert de samenwerking de integratie van anderstaligen en nieuwkomers door hen materiaal aan te reiken om onder andere onze taal sneller en gemakkelijker te leren.
Kennis van de Nederlandse taal helpt de nieuwkomers om zich in te burgeren.

Als deze samenwerking weer maar beetje meer begrip en vertrouwen brengt in de contacten tussen de nieuwkomers en de eigen inwoners, zijn we geslaagd in ons opzet.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

Op dinsdagmorgen 25 oktober 2011 is de Nicaraguaanse delegatie opnieuw vertrokken.

Tijdens het weekend had burgemeester Ludwig Vandenhove nog andere contacten met zijn collega-burgemeester en de andere delegatieleden.
Zo was er op zaterdag 22 oktober nog een bezoek aan de vernieuwde toeristische dienst en een vergadering over de stedenband met de bestuursleden en de vrijwilligers van de VZW Nicaraguacomité.
Zie de website www.trudomundo.be.

Op zondag 23 oktober werd onder andere de startbrunch van 11.11.11 bijgewoond, werd er meegewandeld in de processie van de Sikh-gemeenschap ‘Goeroe Nanak Nagar Kirtan’ van Halmaal Dorp tot op de Grote Markt en werd een bezoek gebracht aan de Brouwerij Wilderen.
Zie de website www.brouwerijwilderen.be.

Ik wil alle betrokkenen en vrijwilligers, die betrokken zijn bij de stedenband, weer van harte bedanken voor de goede en intensieve opvang gedurende 2 weken van onze Nicaraguaanse gasten.”, besluit Ludwig Vandenhove.

Zie onder andere ook de tekst ‘Nicaraguaanse jongeren op bezoek in Sint-Truiden!’ van 11 augustus 2010, de cartoon ‘Stedenband Nueva Guinea Sint-Truiden’ van 23 maart 2011 en de tekst ‘Nicaraguaanse vrienden weer op bezoek’ van 14 oktober 2011 op deze website.

Hierover is op dinsdag 25 oktober een artikel verschenen op www.nieuwsblad.be en op woensdag 26 oktober 2011 een artikel verschenen in De Weekkrant.