‘Frontale aanval’ van Boerenbond (BB)

In OPINIE in Het Belang van Limburg van zaterdag 27 en zondag 28 februari 2021 valt Sonja De Becker, voorzitter van de Boerenbond (BB), Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove frontaal aan. (1)

“Geen probleem”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Ik beschouw het als een goede extra reclame.

Haar betoog komt erop neer dat ik spreek over de landbouw en de landbouwers, maar niet spreek met hen.
Niet akkoord, in mijn meer dan 30 jaar politieke activiteiten heb ik altijd overlegd met iedereen en met allerlei organisaties, ook de BB.
Als burgemeester van Sint-Truiden en als gedeputeerde van de provincie Limburg heb ik in talrijke dossiers rechtstreeks met de BB gesproken en zelfs een aantal compromissen gemaakt.
Eind december heb ik nog enkele uren overlegd met de Groene Kring Limburg, de jongerenafdeling van de BB.
Een politicus moet consulteren, moet luisteren, maar moet dan eigen conclusies proberen te trekken en beslissingen nemen. Dat zijn immers de prerogatieven van een democratisch verkozene.

De bevolking verwacht van de politiek dat we vooruitkijken.  Ik probeer dat altijd te doen, ook nu ik in het Vlaams parlement het thema landbouw volg.
De landbouwsector heeft niets aan een stand stil, wel aan projecties naar de toekomst toe. Zich onder andere inpassen in de Europese Green Deal met een aangepast Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). En dat verdedig ik in alle openheid en met argumenten.

Nog dit: ik respecteer de BB en de 16 000 leden, maar wat betekent dat in Vlaanderen? Toch niet alles om de volksgezondheid op het spel te zetten.

Als de BB hier met mij wil over spreken, geen enkel probleem, ik wacht op hun uitnodiging.”

Hieronder vindt u de OPINIE.

  • (1)’Wij dragen de pet van 16 000 leden’, OPINIE in Het Belang van Limburg, HBvLPLUS, zaterdag 27 en zondag 28 februari 2021.
     
  • Zie onder andere ook ‘Waarom Limburg steeds meer grote veebedrijven telt’ van maandag 22 februari 2021 op deze website.
     
  • Foto: boerenbond.be.