‘Hetzelfde doen en hetzelfde handelen’

Op woensdag 28 november 2012 zat burgemeester Ludwig Vandenhove zijn laatste vakbondsoverleg voor bij de stad Sint-Truiden in de schepenzaal van het administratief centrum.

Bij het einde van de vergadering bedankte de heer Luis Jimenez (vakbondssecretaris, verantwoordelijke van het ACV-Openbare Diensten Limburg) Ludwig Vandenhove namens alle vakbonden voor zijn jarenlange goede samenwerking.

 “En we zullen elkaar terug zien op de provincie Limburg.”, zei hij. Als bestendig député heeft Ludwig Vandenhove ook de bevoegdheid personeel.

“Ongetwijfeld.”, antwoordde Ludwig Vandenhove.
“Ik ben consequent en zal daar hetzelfde handelen als bij de stad Sint-Truiden.

Er is een verschil tussen het statuut van gemeente- en provinciepersoneel, maar uiteindelijk gaat het om overheidspersoneel.
Overheidspersoneel kan op mijn steun blijven rekenen, als ze maar beseffen dat ze een goed statuut hebben en dat ze het vertrouwen van politici, die hen steunen, niet mogen beschamen.

Vermits ik zelf al lid ben van mijn 16e van de Socialistische vakbond heb ik sympathie voor de vakbonden. Nochtans heb ik bij het vakbondsoverleg in de stad Sint-Truiden - bij de provincie Limburg zal dat niet anders zijn - soms een dubbelzinnig gevoel.
In sommige dossiers is de grens tussen het algemeen belang van het personeel en de solidariteit enerzijds en het individueel belang anderzijds soms erg dun, om niet te zeggen overschreden.
Ik begrijp dit menselijk, maar niet als ‘vakbondsman’.
Een vakbond staat per definitie voor het algemeen belang en solidariteit en niet voor het individueel belang.

Ik doe niet mee aan ‘slogans’, zoals de overheid moet ontvet worden, er is teveel overheidspersoneel, er moet bespaard worden op de overheid, etc.
Ik blijf fundamenteel geloven in de overheid.

Waarom zou de overheid per definitie slecht(er) werken?
Werkt de privésector dan altijd zo goed? Hebben heel wat faillissementen hier precies niet mee te maken?
Waarom wordt er ‘als er moet bespaard worden’ enkel maar gesproken over teveel ambtenaren en nooit over de vele privébureaus, die voor de overheid werken?
Etc.

Ik heb dit al vaak gezegd en geschreven: “Het bijna blindelings besparen op alle overheidsniveaus dreigt onze economie nog meer te vertragen. Bovendien wordt vaak vergeten dat er achter al die besparingen mensen en families zitten.
Ik huiver voor een debat dat alleen maar over cijfers, percentages en zogeheten meer flexibiliteit gaat.

Een debat over teveel of te weinig personeel bij alle overheden, dus ook bij de stad Sint-Truiden, kan niet gevoerd worden zonder te analyseren welke diensten of taken nu uitgevoerd worden door allerlei privépartners. Ik denk dan in het bijzonder aan heel wat bedrijven in de dienstensector, zoals architectenbureaus, marketing, reclame, etc. Uiteindelijk gaat dit over personeel dat ook betaald wordt door de belastingsbetaler. Deze vergelijking wordt echter zelden gemaakt, zeker niet door de middenstands - en werkegeversorganisaties, die altijd maar luid verkondigen dat er teveel ambtenaren zijn.”
Zie onder andere de tekst “Debat ten gronde over de financiering van gemeenten en steden” van 2 februari 2012 op deze website.

In deze moeilijke economische tijden moeten we misschien precies kijken welke mogelijkheden de diverse overheidsniveaus hebben om extra tewerkstelling te creëren, bijvoorbeeld voor laaggeschoolden, in de sociale economie, etc.

Als bestendig député wil ik bekijken welke mogelijkheden er zijn voor een betere ondersteuning van gemeenten en steden en hoe en welk personeel hier kan voor ingeschakeld worden (openbare aanbestedingen, personeelsaangelegenheden, etc.).
Dit past perfect binnen de nieuwe taakomschrijving van de provincies in het kader van de Vlaamse interne staatshervorming.
Zie onder andere de tekst “ Ludwig Vandenhove: liever behoud van de provincie Limburg, als het moet een stadsregio!” van 23 november 2010 op deze website.

Ja, hetzelfde doen en hetzelfde handelen: als bestendig député ga ik mijn visie(s) niet veranderen.”