‘Impressief Nieuwenhoven’

‘Impressief Nieuwenhoven’ is een project waarbij de derdejaarsstudenten van het departement Landschaps-en tuinarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel  de opdracht kregen om een aantal toekomstplannen voor het provinciaal domein Nieuwenhoven in Sint-Truiden uit te tekenen.

Het project werd officieel voorgesteld in het cultuurcentrum ‘de Bogaard’ in Sint-Truiden op woensdag 4 september 2013.

Eén groep studenten had als opdracht ‘Nieuwenhoven en omgeving’, een andere groep ‘Nieuwenhoven onthaalzone’.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “Proficiat aan de betrokken studenten en docenten.

Naast een aantal concrete voorstellen, die op relatief korte termijn zouden kunnen gerealiseerd worden, zijn er vooral een aantal mogelijke lange termijnopties uitgewerkt, waarbij het provinciaal domein binnen de ruime omgeving wordt bekeken en wordt bestudeerd.

Dit soort opdrachten zijn ideaal voor studenten om kennis te maken met de praktijk. Bovendien is  het goed dat dit werk eens gebeurt door een niet-Limburgse hogeschool, omdat dit precies de mogelijkheid biedt dat studenten met een onbevooroordeelde en open blik naar hun taken kijken.

En is de provincie Limburg toevallig bij de Erasmushogeschool Brussel terechtgekomen?
Uiteraard niet: deskundige Mietje Peeters van de dienst Milieu en Natuur is oud-studente van de richting Landschaps- en tuinarchitectuur.

In de toekomst ga ik zeker nog van dit soort projecten opzetten met onderwijsinstellingen binnen mijn bevoegdheden.
De Erasmushogeschool Brussel  zal dezelfde doorlichting maken voor een aantal domeinen in de provincie Vlaams Brabant, onder andere voor ‘Het Vinne’ in Zoutleeuw. Hierbij zullen ze eveneens verder bekijken hoe een eventuele (betere) aansluiting met het domein Nieuwenhoven kan gerealiseerd worden.

Ik wil een aantal (culturele) activiteiten doen in het domein Nieuwenhoven zonder dat dit de druk op het domein verhoogt. Bovendien zijn er plannen voor een nauwere samenwerking met de privé-uitbaters van het kasteel van Nieuwenhoven.”

Hieronder vindt u de perstekst.

Provinciaal Domein Nieuwenhoven kijkt naar de toekomst
Tentoonstelling “Impressief Nieuwenhoven”

Hoe zal het Provinciaal Domein Nieuwenhoven er uitzien in de toekomst? Waar liggen er mogelijkheden om dingen anders aan te pakken? Dat was de opdracht die derdejaarsstudenten Landschaps- en tuinarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel voorgeschoteld kregen.
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “De resultaten zijn boeiende ontwerpen van hoe er met landschap kan omgegaan worden. De vernieuwende blik van de studenten is verfrissend. De ontwerpen stellen we graag voor tijdens de tentoonstelling “Impressief Nieuwenhoven” in CC De Bogaard in Sint-Truiden.

De eerste aankopen door de provincie Limburg in het domein Nieuwenhoven in Sint-Truiden dateren al van het begin van de jaren zeventig van vorige eeuw. Die kaderden in het toenmalige beleid om representatieve natuurgebieden, landschappen en domeinen aan te kopen en ze als natuur- en cultuurpatrimonium te behouden. Het domein werd ingericht voor natuurbehoud en passieve recreatie. Er kwamen een cafetaria, een speeltuin, een visvijver en een parking. Het recreatieve gedeelte concentreerde zich aan de rand van het domein en werd zoveel mogelijk ingepast in de natuurlijke omgeving.
Domein Nieuwenhoven werd ook een van de werkterreinen van het Provinciaal Natuurcentrum.”, aldus Ludwig Vandenhove. “Het groeide uit tot een locatie waar aan natuur- en milieueducatie wordt gedaan en gewerkt wordt rond het spanningsveld natuurbehoud en recreatie. Vandaag heeft de provincie in het domein Nieuwenhoven zo’n 165 ha in eigendom.

Studenten landschaps-en tuinarchitectuur met een verfrissende kijk

Omdat de recreatiedruk in het domein Nieuwenhoven alsmaar toenam – waardoor onder meer de natuurkwaliteit van het bos achteruitging – besloot de provincie een toekomstvisie te laten ontwikkelen. Deze visie kan later een basis vormen voor het opstellen van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het domein. Er werd een samenwerking op het getouw gezet met de studenten van het 3de jaar Landschaps- en Tuinarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel.

De landschaps- en tuinarchitecten in spe kregen de opdracht na te denken over de ontwikkelingsmogelijkheden van het domein Nieuwenhoven en zijn relaties met de ruime omgeving. De opleiding Landschaps- en Tuinarchitectuur is hiermee niet aan haar proefstuk toe. Al 25 jaar worden diverse landschapsprojecten uitgewerkt.

Impressief Nieuwenhoven

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove is tevreden met de resultaten: “De kijk van de studenten van de  Erasmushogeschool Brussel is bijzonder verfrissend en vernieuwend en resulteert in de tentoonstelling “Impressief Nieuwenhoven”. De expo belicht de ontwikkelingsmogelijkheden van het domein en de relaties met de ruime omgeving. Verschillende elementen krijgen aandacht: cultuurhistorische aspecten, fruitteelt en landbouw, natuurontwikkeling langs valleien en bosuitbreidingsmogelijkheden.
Verder ontwikkelen de studenten via recreatieve routes mogelijke linken met een hoge belevingswaarde tussen het domein en de gemeenten Sint-Truiden en Nieuwerkerken. Ook worden er creatieve uitdagingen voorgesteld voor het onthaal van het domein, met name voor het bezoekerscentrum, de vijver en ’t Kelshof.

De tentoonstelling is tot 22 september vrij te bezichtigen in cultuurcentrum de Bogaard in Sint-Truiden op weekdagen van 9 tot 17 u.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove plant in deze legislatuur naast de aanpassingswerken aan de vijver (in de loop van 2014) eveneens de vernieuwing van het bezoekerscentrum. Voor het bezoekerscentrum zijn kredieten aangevraagd maar is nog geen concreet plan opgesteld.
Zonder druk op het domein te willen zetten, wil ik bovendien meer activiteiten organiseren in het kader van kunst en natuur, en een nauwere samenwerking creëren met het aanpalende privédomein Nieuwenhoven.”, licht Ludwig Vandenhove enkele van zijn toekomstideeën toe.

Praktische informatie:
Tentoonstelling Impressief Nieuwenhoven
Foyer - cultuurcentrum De Bogaard
Capucienessestraat 8
3800 Sint-Truiden
http://www.debogaard.be
open van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 u.

Zie ook Over kunst EN groen, natuur, bossen, duurzaamheid, etc. van 03-03-2013 op deze website.

Zie onder andere Domein Nieuwenhoven denkt na over toekomst. Het Laatste Nieuws, 09-09-2013, p.14. “Ideale vertrekbasis”. Het Belang van Limburg, 09-09-2013, p.26.

 

 

 

Tags: