‘Limburg Kringt, een lokaal loyaal verhaal’

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijk gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening heeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

'Limburg Kringt, een lokaal verhaal'

“Ja, vanaf nu halen de Limburgse kringwinkels na afspraak kleding aan huis op bij de Limburgers binnen de week”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Zo slaan we verschillende vliegen in één klap en slagen we erin diverse beleidsdomeinen te bestrijken: minder afval, de duurzaamheid bevorderen, de toenemende armoedeproblematiek aanpakken en personen, die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, bijkomende kansen geven. De afvalsector in  de meest brede betekenis van het woord is trouwens de sector bij uitstek waar sociale economie-projecten mogelijk zijn.

Concurrentie met de privé-sector?
Te duur?

Wat mij betreft niet.
Wat zou het kosten aan de maatschappij als die mensen werkloos blijven en niets om handen zouden hebben?
Het probleem is dat die maatschappelijke kost nooit berekend wordt.”

Voor meer praktische informatie kan u terecht bij de verschillende Limburgse kringwinkels op het nummer 070-222 002.

 

Zie ook ‘Limburg Kringt “een lokaal loyaal verhaal”’van 23-11-2015 op deze website.