‘Lokaal cultuurbeleid na de ommezwaai’

‘Lokaal cultuurbeleid na de ommezwaai. Middenveld en bestuur samen voor een sterk meerjarenplan.’, was de titel van een trefmoment voor lokale cultuurprofessionals, middenveld en beleidsmakers in het provinciehuis in Hasselt op donderdag 22 maart 2012.

De organisatie lag in handen van het Forum voor Amateurkunsten, de Federatie van Organisaties voor Volksontwikkeling (FOV) en het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw (FARO).

 

Limburg was de laatste provincie, die aan bod kwam.
Voorheen hadden al dezelfde trefmomenten plaatsgevonden in Oost-Vlaanderen (Gent), Vlaams-Brabant (Leuven), Antwerpen (Antwerpen) en West-Vlaanderen (Brugge).

 

 

“De bedoeling van dit colloquium was het beleidsitem cultuur te bekijken tegen de nieuwe achtergrond van een veranderende bestuurlijke context, met onder andere de interne staatshervorming, de steeds moeilijker financiële toestand van gemeenten en steden, het nieuw lokaal cultuurbeleid, de beheers- en beleidscyclus, etc.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

 

Ludwig Vandenhove was één van de deelnemers aan het panelgesprek waarmee de dag afgerond werd, samen met Anniek Nagels, CD&V-schepen van cultuur van Genk en Laurence Libert, Open VLD-schepen van cultuur van Hasselt.
Er werd onder mekaar en met het publiek van gedachten gewisseld rond volgende items:
-          de cultuur zal verdrinken in de algemene planlast van de steden en gemeenten;
-          er zal heel wat minder tijd en ruimte zijn om het middenveld inspraak te geven in de beleidsvoorbereiding, nu er heel wat extra tijd gaat naar de integratie van het cultuurbeleid in het algemeen beleid;
-          het hele lokale cultuurveld van een gemeente of stad zal lijden onder de besparingen.

 

 

“Ik heb in het debat vooral aangehaald dat de structuur, die nu op Vlaams niveau wordt uitgetekend voor gemeenten en steden, het er zeker niet doorzichtiger en eenvoudiger op zal maken, hoewel dat precies de bedoeling is.
Het wordt allemaal zo ingewikkeld dat de lokale politici en zeker kandidaten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen nog nauwelijks kunnen volgen, laat staan de talrijke vrijwilligers in de culturele sector.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

“We moeten ook opletten dat deze globale, planmatige aanpak in feite geen (verdoken) besparingen inhouden. Bovendien is cultuur een essentieel onderdeel van het maatschappelijk gebeuren, zeker in tijden dat het economisch minder goed gaat en dat door sommige politieke partijen soms nogal eenvoudige, bijna populistische oplossingen naar voor worden geschoven.
In deze tijden mag er op cultuur precies niet financieel beknot worden om voldoende tegenwerk te kunnen bieden.”, besluit Ludwig Vandenhove.