‘Over 50 jaar Gezinswetenschappen in Vlaanderen’

Op zaterdag 14 mei 2011 werd officieel het 50-jarig bestaan gevierd van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG).

Naast een erg gewaardeerde opleiding is het HIG ook uitgegroeid tot een kenniscentrum op het vlak van gezinswetenschappen.

 

Burgemeester Ludwig Vandenhove: “Sedert midden van jaren ’80 tot en met 1999, toen ik federaal volksvertegenwoordiger werd, en dan onvoldoende tijd had, ben ik zelf docent geweest aan het HIG.
Ook nu ga ik nog een drietal keren per academiejaar ‘discussiëren’ met de studenten over het politieke reilen en zeilen in België en Vlaanderen.

 

 

 

 

 

Als gastdocent heb ik ook een bijdrage geschreven in de publicatie ‘Gezinswetenschappen - 50 jaar thuis in opvoeding, relaties en samenleving’, dat naar aanleiding van dit 50-jarig bestaan is uitgegeven.”
Hieronder vindt u deze bijdrage:

 

 

Voor mij een goede leerschool!

 

 

Als ik terugdenk aan mijn beginperiode als docent/lesgever aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG) (toen nog het Centrum voor Gezinswetenschappen - CGW), herinner ik mij vooreerst de onzekerheid om voor een groep studenten te staan. Hoewel ik als beginnend politicus al heel wat in het publiek gesproken had en vorming had gegeven, was dit voor mij een soort ‘vuurdoop’.
Dankzij professor doctor Mieke Van Haegendoren kreeg ik de kans om een gedeelte van haar cursussen over te nemen.

 

 

De sterke motivatie van de directie en de studenten is ook iets wat mij altijd zal bijblijven.
Steeds zette de directie zich in voor meer onafhankelijkheid van de onderwijsinstelling. Gaby Jennes droeg, en draagt, het pluralisme hoog in het vaandel. Ze liet geen enkele mogelijkheid onbenut om dit te benadrukken, ook ten aanzien van de Gezinsbond (toen nog de Bond van Grote en Jonge Gezinnen - BGJG). Want hoewel de BGJG officieel pluralistisch is, ging de organisatie oor velen lang door als katholiek. Het jarenlange voorzitterschap van ex-CVP-minister Frans Van Mechelen was hier niet vreemd aan. De laatste jaren was dezelfde ‘onafhankelijkheidsstrijd’ nodig naar aanleiding van de hervorming van het hoger onderwijs en de associaties.

 

 

Studenten waren en zijn enorm gemotiveerd om naast hun dagtaak en hun gezin nog een (extra) diploma te halen en hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

 

 

Hun interesse en dankbaarheid zijn blijvend. Jaren later kom ik nog ex-studenten tegen en/of mailen ze mij dat ze dankzij het vak dat ik doceerde (‘Socio-politieke analyse van België’) zich meer in de politiek zijn gaan interesseren. Wat kan je als docent/lesgever meer wensen?

 

Het instituut laat mij niet los. Zelfs toen mijn lessen in 1999 werden overgenomen door mevrouw Nadine Libens, toen ik federaal parlementslid werd en ik onvoldoende tijd had om zelf nog te doceren, bleef ik er komen om in elke groep enkele uren te gaan spreken over mijn persoonlijke ervaringen in de politiek. De studenten krijgen dan uitgebreid de kans om alle mogelijke vragen te stellen en met mij te discussiëren. Afhankelijk van de praktische mogelijkheden, hebben we zelfs het federale en/of het Vlaamse parlement bezocht.

 

 

Het zijn voor mij telkens opnieuw leerrijke momenten en ze sterken mij in mijn overtuiging dat over politiek praten en discussiëren op alle onderwijsniveaus en in alle onderwijsrichtingen de enige mogelijkheid is om de burger opnieuw meer geïnteresseerd te maken in de politiek.

 

Het HIG is goed bezig.
Voor de toekomst zou ik dan ook zeggen: gewoon voortdoen!
Bedankt CGW/HIG, ik heb ook heel wat bij u geleerd.

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden   

Sint-Truiden, 11 april 2011