‘Poëzie op de stoep!’

“De laatste jaren heb ik al heel wat initiatieven genomen om meer poëzie in het straatbeeld van Sint-Truiden te brengen. Ik denk hierbij onder andere aan de gedichten op kerkhoven, het gedicht ‘Rooddood’ op domein ’t Speelhof, de uitgave van de poëziebundels ‘Fructuarium’ en ‘Woorden sterven niet’, etc.“, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

“Ik wil hier nu nog een stap verder in gaan door ‘poëzie op de stoep’ te brengen.
De bedoeling is dat de diverse buurtcomités, die in Sint-Truiden actief zijn, gestimuleerd worden om in hun buurt en/of wijk iets te doen.

 

 

 

 

Momenteel werkt de preventiedienst aan een reglement dat overlegd zal worden met onder andere de organisatie Appel (die mee instaat voor de jaarlijkse organisatie van de literaire prijzen ‘de Guido Wulmsprijs’ en ‘de Hendrik Prijs-prijs’) en een aantal andere Sint-Truidense dichters.

 

 

Op bepaalde plaatsen zal zo’n gedicht permanent aangebracht worden, op andere plaatsen zal dit tijdelijk gebeuren.

 

 

Heel dit opzet draagt ertoe bij dat poëzie dichter bij de burger wordt gebracht en vooral dat ook die mensen en personen, die normalerwijze niet spontaan geïnteresseerd zijn in de dichtkunst, ermee worden geconfronteerd.”

 

 

 

 

Zie ook onder andere de teksten ‘Nog meer poëzie in Sint-Truiden!’, ‘Gedicht Rooddood van Herman Rohaert: of hoe ik als burgemeester herinnerd wil worden!’ en ‘Nog meer poëzie op openbare plaatsen in Sint-Truiden!’ op deze website.