‘Red de Natuur in Limburg’

De Socialistische Gemeenschappelijke Actie (SGA) Limburg –het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), De Voorzorg en het de sp.a -  roepen om op om de actie van Natuurpunt ‘Red de Natuur in Limburg’ volop te steunen.

Op zondag 26 april 2015 was er een startactie van Natuurpunt in de Stiemerbeekvallei rond het infobord aan het natuurgebied (Thorpark, Andre Dumontlaan 67).
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove was er (weliswaar iets te laat!) en ondersteunt de SGA-actie.

Steun en onderteken de petitie ‘Red Natuur in je Buurt’ op www.natuurpunt.be/petitie of mail naar kabinet.schauvliege@vlaanderen.be

Hieronder vindt u de perstekst van de SGA-Limburg.

Limburgse natuur dreigt 2 miljoen minder te krijgen

sp.a, het ABVV en De Voorzorg roepen op om de petitie ‘Red de Natuur in Limburg’ volop te steunen.  De Vlaamse regering dreigt immers de hakbijl te zetten in de subsidies voor aankoop, beheer en toegankelijkheid van natuurgebieden. Zo berekenden Natuurpunt, vzw Durme en Limburgs Landschap dat voor de Limburgse gemeenten een bijkomende factuur van 1.800.000 euro op hen afkomt indien minister Schauvliege de plannen geen halt toe roept. “Dit getuigt niet van een toekomstgerichte visie die Limburg als groene provincie ondersteunt in één van haar belangrijke competitieve voordelen: de natuur”, zeggen sp.a, ABVV en De Voorzorg.

Volgens het gewestplan heeft Limburg 56.585 hectare  natuurgebied. Daarmee is Limburg zondermeer de groenste provincie in Vlaanderen: 40% van de Vlaamse natuurreservaten liggen in Limburg. Dit zijn kleine en grote reservaten samen. En deze Limburgse natuurgebieden zijn bijzonder waardevol: van alle plant- en diersoorten komen 90% in Limburg voor. Daaronder zijn vele beschermde soorten.

“De plannen getuigen van een absoluut gebrek aan inzicht in de waarde van natuurbieden, groot of klein. In het bijzonder voor het groene Limburg zijn deze plannen een slag in het gezicht”, stelt Peter Vanvelthoven. “Dit betekent minder natuur om in te vertoeven, minder geld voor natuurbeheer, minder jobs en de afschaffing van de financiering voor de bezoekerscentra”, onderstreept Ingrid Lieten.

In Limburg beheert Natuurpunt 2100 ha natuurgebied dat eigendom is van een overheid zoals gemeente of provincie in Limburg. De plannen die voorliggen bij de Vlaamse Regering schrappen de steun aan deze samenwerkingsverbanden. Het gaat om prachtige en waardevolle natuurparels, maar ook om natuurgebieden die bijvoorbeeld overstromingen moeten vermijden. “Er zijn tal van kleine natuurgebieden met bijzonder functies zoals overstromingsmanagement of unieke habitat voor een beschermde diersoort zoals de Bosbeekvallei in Maaseik. De expertise van deze natuurverenigingen is noodzakelijk voor dit beheer. Waarom deze dan afschaffen?”, zegt Peter Vanvelthoven.

Natuur heeft zijn eigen waarde, maar ook een economische. Wie Limburg zegt, zegt wandelen, fietsen, genieten van de natuur. Limburg profileert zich als groene, toeristische provincie. De toeristische sector is uiterst belangrijk voor Limburg. De aantrekkingskracht van Limburg is de natuur. Het onderhoud van wandel- en fietspaden, goede informatie in bezoekerscentra zijn een ondersteuning van de belangrijke toeristische sector. “Je moet het bijna slecht voor hebben met Limburg als je daar in knipt. Limburg heeft het vandaag economisch verschrikkelijk moeilijk. Op zo’n moment hakken in de toeristische infrastructuur en tegelijk in het aantal groene jobs voor laaggeschoolden, is een brug te ver”, aldus Pierre Vrancken, Voorzitter ABVV Limburg

Natuur heeft natuurlijk ook een intrinsieke waarde: een esthetische waarde. Die staat echter niet op zichzelf, maar is verbonden met gezondheid.  Nabijheid van groen en natuur is belangrijk. Uit studies blijkt het effect van groen en natuur in de buurt is: mensen zijn gezonder én gelukkiger.
“De impact van natuur op gezondheid is heel breed. Het stimuleert beweging waardoor het lichamelijk welzijn stijgt en kinderen zich beter ontwikkelen. Gewoon uitzicht op groen heeft al een impact op ons geestelijk welzijn. Natuur maakt gewoon gezonder. Besparen op groen is besparen op gezondheid” benadrukt Tony Coonen, Provinciaal Secretaris De Voorzorg.

Natuurgebieden hebben een belangrijke rol in het Limburgse streven om een klimaat neutrale provincie te worden. Zo dragen natuurgebieden bij tot biodiversiteit. Bossen zijn dan weer een natuurlijke CO2 opslag. Bovendien dragen bossen bij tot het filteren van water en het beperken van erosie. “Het streven naar een klimaat neutrale provincie getuigt van een echte toekomst visie. Dit ontbreekt totaal in de voorgestelde aanpak van de Vlaamse administratie. Over deze plannen zeggen we neen en nog eens neen.” aldus gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Steun en onderteken de petitie  “Red Natuur in je Buurt” op www.natuurpunt.be/petitie
Om de actie te steunen, kan je ook schrijven naar Kabinet Schauvliege, Gr. de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-Laan 20 b1, 1000 Brussel of mailen naar kabinet.schauvliege@vlaanderen.be

Peter Vanvelthoven, Voorzitter sp.a Limburg
Pierre Vrancken, Voorzitter ABVV Limburg
Tony Coonen, Provinciaal Secretaris De Voorzorg
Ingrid Lieten, woordvoerder milieu, sp.a fractie in het Vlaams Parlement
Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur van de Provincie Limburg

Zie ook volgende artikels op deze website: DENKDAG natuurverenigingen van 17 juni 2013 en  vzw Natuurpunt is het middenveld in Vlaanderen van 27 augustus 2014.
Lees ook het artikel “2 miljoen minder voor Limburgse natuur” in de weekendeditie van Het Belang van Limburg van 25 en 26 april 2015.

 

Tags: