‘Steenkoolontginning in Limburg: Kans of risico?’

‘Steenkoolontginning in Limburg: Kans of risico?’ was de titel van een debat dat door Vormingsplus Limburg op dinsdag 22 januari 2013 georganiseerd werd in het casino van Houthalen-Helchteren.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove was één van de deelnemers.

 

“Ik heb hoofdzakelijk geluisterd naar het publiek en de andere sprekers, die de problematiek vanuit andere invalshoeken dan de louter politieke benaderden.

Als u het mij persoonlijk vraagt: steenkoolgaswinning in Limburg is nog niet voor morgen.”

 

Hieronder vindt u een samenvatting van mijn tussenkomst.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

- Ik kom hier (ook) om te luisteren.

Het is belangrijk als politiek verantwoordelijke om mij zo een beter en vollediger oordeel te vormen over een dossier.

 

- De provincie Limburg heeft al heel wat initiatieven genomen om de bevolking bewust te maken rond energiezuinigheid in het kader van het klimaatplan om tot een CO2-neutrale provincie te komen (bijvoorbeeld bouwteams, dakisolatie, klimaatwijken, ‘Limburg isoleert’, ‘Warm Limburg’, Rationeel Energie Verbruik (REG)-avonden, etc.).

De bevoegdheid over energie zit verspreid over diverse beleidsniveaus (algemeen gegeven als gevolg van onze staatsstructuur) en de provincie Limburg probeert daar een (beperkt) steentje toe bij te dragen.

 

- Eventuele steenkoolgaswinning zal niet (veel) bijdragen aan dit Limburgs klimaatplan, onder andere omdat het over fossiele brandstoffen gaat en er bovengronds het milieu- en omgevingsprobleem, het toenemend verkeer en het transportprobleem zijn.

 

- Eventuele steenkoolgaswinning kan ons wel een stuk(je) minder energieafhankelijk maken, onder ander van het gas uit de Sovjet –Unie.

 

- Persoonlijk is het mijn overtuiging dat we alle alternatieve mogelijkheden qua energievoorziening en/of –winning in alle openheid en positief kritisch moeten onderzoeken met elementen pro en contra.

Dit geldt zowel wetenschappelijk, als maatschappelijk en politiek.

 

- We zullen altijd met een bepaalde dualiteit geconfronteerd worden, net zoals bij het al dan niet plaatsen van windmolens (alternatieve energie versus natuurelementen, zoals bepaalde vogelrichtlijnen).

 

- Het verlenen van een opsporingsvergunning is een exclusieve Vlaamse aangelegenheid.

Het is enkel voor de bovengrondse activiteiten in het kader van eventuele boringen dat de provincie Limburg (on)rechtstreeks bevoegd is (milieuvergunning klasse 1 of beroep tegen bouwvergunning en/of milieuvergunning klasse 2).

Indien zulke dossiers ingediend worden, moet ik als bestendig deputé de decretale procedure volgen en ik kan mij hier dan ook nog niet over uitspreken.

Ik vind dat het, aanvullend op de strikt wettelijke bepalingen, beter zou zijn dat er een globaal beleidskader zou uitgetekend worden, waarbinnen dit soort aanvragen zouden behandeld worden.

 

 

- Mijn conclusie: de 7 ‘gouden regels’ van het Internationaal Energie Agentschap (IEA), en zeker de eerste (‘Measure, disclose and engage’), respecteren vooraleer er concreet aan steenkoolgaswinning gedaan kan worden in Limburg.

 

Zie ook www.vormingpluslimburg.be.

 

Zie onder andere ‘Een groene energiebron wil ik het zeker niet noemen’, Het Belang van Limburg, 23 januari 2013, p.39.

 

Zie onder andere ‘Provincies met klimaatneutrale ambities nemen een voorbeeld aan Limburg’ van 10 januari 2013 en 'Limburg, green & clean' van 30 januari 20

Tags: