‘Veestapel moet met minstens 30 procent krimpen’

Dat is de titel van een bijdrage in De Standaard over de stikstofproblematiek in Nederland. (1)

“Nederlandse ambtenaren hebben een rapport geschreven voor de regeringsonderhandelingen in Nederland, waarbij ze pleiten voor het inkrimpen van de veestapel met minimum 30 procent gedurende de komende 10 jaar”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De ambtenaren draaien niet rond de pot.
Zelfs met de inzet van alle denkbare technologie haalt Nederland de normen voor stikstof en natuurbescherming niet zonder dat de veestapel drastisch vermindert.

Is de situatie in Vlaanderen dezelfde?
Misschien niet helemaal, maar er zijn ongetwijfeld gelijkenissen. Bovendien zijn er de grensgebieden met Nederland.
Zal zulke zware aanpak in Nederland niet zorgen voor een nieuwe verplaatsing van het probleem naar Vlaanderen?

Ik wou graag de visie van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits kennen over de plannen in Nederland. Daarom stelde ik er een vraag over in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 31 maart 2021.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en de antwoorden van de minister. (2)