‘Werkers zonder papieren’

Sinds zaterdag 23 mei 2021 bezetten ongeveer 470 asielzoekers, die illegaal in België zijn, de Brusselse Begijnhofkerk en lokalen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) / de Université Libre de Bruxelles (ULB) . Bovendien zijn ze inmiddels 48 dagen in hongerstaking. (1) (2)

De inzet: officiële papieren krijgen en in België kunnen blijven.

“De asielzoekersproblematiek is een Europees en zelfs een breder internationaal verhaal. Bijgevolg moeilijk samen te vatten in enkele regels, zeker al niet voor sociale media. Bovendien vind ik hongerstaken niet de juiste weg om zaken gedaan te krijgen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Maar wat ik schrijnend vind aan deze situatie, en dat is wel een Belgische aangelegenheid, is dat velen van deze hongerstakers werken, sommigen al 10 jaar. Met andere woorden, er zijn werkgevers, die deze mensen illegaal en onder slechte omstandigheden aan het werk stellen.

Dus gaat het in feite om ‘werkers zonder papieren’ in plaats van om ‘mensen zonder papieren’.
Dat dit zomaar kan en dat werkgevers daar al jaren illegaal aan meedoen, lees of hoor ik weinig. En wat denken de werkgeversorganisaties daarvan? Muisstil langs die kant!
Schandalig, neen, misdadig vind ik dit. Of hoe onze Belgische maatschappij met twee maten en twee gewichten blijft werken, zelfs als het om mensenlevens gaat.”