“Dringend nood aan financiële transparantie bij for-profit rusthuizen”

Dat zeggen Els Robeyns en Ludwig Vandenhove, beiden Vlaams parlementslid voor sp.a.
Zij trekken aan de alarmbel.

De nieuwssite Apache maakte op maandag 29 juni 2020 het eerste deel van een onderzoeksreportage over ouderenzorg bekend. (1)
Daaruit blijkt dat er heel wat schimmige financiële constructies in de sector bestaan. Zo verdienen de achterliggende aandeelhouders van de woonzorgcentra heel wat geld en dit vaak ten nadele van het zorgaanbod.

"Het is te gek voor woorden dat de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) mee de absurde winstmarges van commerciële spelers in de ouderenzorg aan het subsidiëren is", zegt Ludwig Vandenhove.
"Niet enkel betalen onze senioren veel teveel voor hun verblijf in sommige rusthuizen, die blijken dan nog eens mee gefinancierd met belastinggeld? Crony Capitalism op kap van onze senioren.
De Vlaamse overheid subsidieert de woonzorgcentra, maar houdt vervolgens, via LRM, aandelen aan bij de eigenaars van het vastgoed. Of hoe subsidies onrechtstreeks terechtkomen bij kapitaalkrachtige groepen.

De ouderenzorg is een gereguleerde markt met controle op de dagprijzen om te voorkomen dat er onverantwoorde winsten gemaakt worden.
Als commerciële spelers via partnerorganisaties absurd hoge prijzen aanrekenen voor delen van die dienstverlening is dat een schending van diezelfde regelgeving. En het roept ook vragen op dat de LRM in haar rol als aandeelhouder van diezelfde organisaties niet aan de alarmbel trekt.

"Dit toont nog maar eens dat er financiële transparantie nodig is." aldus Els Robeyns.
"Openbare rusthuizen moeten hun jaarrekening neerleggen en zich verantwoorden ten aanzien van de politiek.
De meeste vzw's doen hetzelfde, terwijl commerciële spelers hun boekhouding nog altijd geheim houden. Wij pleiten daarom voor een dringende screening van de sector.
Alle schimmige financiële constructies moeten zo snel mogelijk aan de oppervlakte komen.”

Ludwig Vandenhove heeft inmiddels de ministers Hilde Crevits en Mathias Diependaele schriftelijk  bevraagd over de rol van de LRM, maar eventueel ook van Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) of andere Vlaamse instellingen in deze problematiek. 
Hetzelfde geldt voor de Vlaamse obligatieportefeuille van de Vlaamse overheid.