“Klimaatvriendelijke kernversterking in Limburg”

Binnen het project “Klimaatvriendelijke kernversterking” organiseren de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de vzw Duurzaam Bouwen Limburg (Dubolimburg) op donderdag 15 maart 2018 in opdracht van de provincie Limburg interactieve workshops met gemeentelijke ambtenaren.

Om het antwoord te vinden op de vraag “Hoe kan een betere ruimtelijke planning mee de basis leggen voor een klimaatneutrale gemeente?” wordt er gewerkt rond drie hefbomen:
-Waar (ver)bouwen we? En waar beter niet?
-Hoe stuur je als gemeente naar kernversterking?
-Hoe zorgen we via ruimtelijke ordening voor extra hernieuwbare energie?

“In deze workshops worden ook bevindingen geïntegreerd uit het Beleidsplan Ruimte Limburg dat in opmaak is, en waarmee het provinciebestuur een gepaste ruimtelijke visie op maat van Limburg wil ontwikkelen”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove, die de inleiding verzorgt.

U vindt de uitnodiging hieronder.
Zie ook Akkoord met Gouverneur Herman Reynders van 11-01-2018 en De boskaart en de verlinting van 12-06-2017 op deze website.

Tags: