“Mijnwerkers krijgen eindelijk het pensioen waar ze recht op hebben”

Dat zegt sp.a fractieleidster in de Kamer van Volksvertegenwoordigers Meryame Kitir. (1)

Een meerderheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op donderdag 7 mei 2020 een herziening van de mijnwerkerspensioenen goedgekeurd. (2)

Een goede zaak voor de betrokken mijnwerkers, maar ook voor Limburg”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

De mijnwerkers krijgen maandelijks gemiddeld zo een 200 euro bruto extra en zo een 24 000 euro bruto aan achterstal.
De Kempische Steenkolenmijnen (KS) Vriendenkring ontdekte dat de pensioenen van de mijnwerkers niet overeenstemden met de afspraken, die begin jaren ’90 gemaakt werden.
Er was een verschil tussen de wet en het koninklijk besluit , waarin de krijtlijnen voor het berekenen van de pensioenen werden uitgezet.

“Een positieve beslissing voor de mijnwerkers.
Het gaat uiteindelijk over de rechtzetting van een onrechtvaardige situatie”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Bovendien is het goede injectie voor de lokale economie.

Het is goed dat dit wetsvoorstel uiteindelijk via een Limburgs front is goedgekeurd.
Dat zou meer moeten gebeuren, zowel in het federaal, als in het Vlaams parlement.
We worden al genoeg benadeeld als Limburg op diverse beleidsdomeinen.

Wie herinnert zich nog wat de mijnwerkers gedaan hebben voor de economische ontwikkeling van het land? Daarom is het goed dat zij nu krijgen, waar ze wettelijk recht op hebben.

Bedankt aan Meryame Kitir en collega federaal volksvertegenwoordiger Anja Vanrobaeys voor de manier waarop ze gestreden hebben om dit mogelijk te maken.”