“SALK-incident” gesloten

Met de verklaringen van gedeputeerde Ludwig Vandenhove in de provincieraad van woensdag 19 maart, na een vraag van N-VA-provincieraadslid Hendrik Verbrugge, is het “Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK)-incident” gesloten.

Het zegt alles over de huidige politieke cultuur in Vlaanderen (en dus Limburg) dat hierrond hoe dan ook een politiek probleem ontstaat.”, zegt Ludwig Vandenhove. “Ik word inderdaad oud in de politiek.”

De uitspraken over het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) zijn gebeurd naar aanleiding van een concreet investeringsdossier in Sint-Truiden.
Ik ben en blijf  verantwoordelijk voor dat persbericht, maar blijkbaar wordt het door sommigen uit zijn context gehaald. Geen probleem voor mij, dat is nu eenmaal zo in de huidige politiek.
Alleen zou ik vragen dat ‘die sommigen’ het nog eens goed nalezen.

Ik heb altijd achter het SALK gestaan, dat is vandaag nog zo en dat zal morgen ook nog zo zijn.
Het is de verdienste van de Vlaamse regering en de provincie Limburg dat er snel ingespeeld is op de aangekondigde sluiting van Ford Genk. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het dankzij de Limburgse ministers Ingrid Lieten (sp.a) en Jo Vandeurzen (CD&V) is dat dit SALK-plan er is.
Zonder Limburgse ministers in de Vlaamse regering  was er geen SALK geweest.

Wat ik zeg, is dat we het SALK als een realistisch plan moeten voorstellen en niet als enige zaligmakende oplossing voor Limburg.
Dat is politiek realisme en ik denk dat ik hiermee niets verkeerd zeg.

Het antwoord op de concrete vragen van de N-VA:
-neen het SALK is geen maat voor niets (zie hierboven).
Elk plan is altijd een compromis en ik kan mij daar volledig in terugvinden;
-mijn vertrouwen in mijn collega’s in de deputatie is er.
Daar is niets aan veranderd.
Dat is zo in elke coalitie binnen de gemaakte akkoorden en coalities;
-de relatie tussen het persbericht en mijn niet-aanwezigheid in het SALK-programma op TV Limburg (TVL) op donderdag 20 februari 2014 is er helemaal niet.
De pers heeft die relatie gelegd en dat is persvrijheid.
De TVL-show was zo afgesproken in de deputatie en ik kan mij daar nog altijd in terugvinden: organisatorisch en politiek.

Enkele persoonlijke bedenkingen:
-beslissingen, die unaniem genomen worden in de schoot van de Vlaamse regering  en achteraf zelfs anders vertaald worden door de N-VA in de publieke opinie, zijn talrijk. Het beste voorbeeld zijn de zogeheten domeinscholen.
Ik doe hier geen uitspraak qua politiek waardeoordeel over, ik stel enkel vast;
-ik ben wie ik ben, opgegroeid in een andere politieke cultuur en in het federale parlement (naast mijn gemeentelijk mandaat)
U zal van mij niet verwachten dat ik mij nog aanpas of verander.
Het zou zelfs van weinig consequentie getuigen indien ik dit alsnog zou (kunnen) doen. Ook hier telt de inhoud voor mij, niet de manier waarop, de perceptie, die tegenwoordig overheerst in de politiek.
-ik heb in mijn inmiddels lange politieke carrière al heel wat compromissen gesloten.
Anders blijf je geen 18 jaar burgemeester van een stad als Sint-Truiden.
Sommigen zullen zeggen “zeker niet” van de stad Sint-Truiden, andere “zelfs niet” van de stad Sint-Truiden.

 

Zie ook “Dronevalley” van 25-02-2014 en “Voer SALK gewoon uit” van 27-02-2014 op deze website.