“Thermografische foto geen optie voor Limburg”

Dat is het antwoord van gedeputeerde Ludwig Vandenhove op de vraag om een thermografische foto te laten maken van heel Limburg.

Het volledige persbericht vindt u hieronder.

Thermografische foto geen optie voor Limburg

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “N-VA-voorstel te duur en niet efficiënt”

De N-VA-fractie in de Limburgse provincieraad diende een voorstel in om een thermografische luchtfoto te maken van de hele provincie Limburg. Ze wensen dit voorstel te bespreken op de volgende zitting van de provincieraad op 19 maart aanstaande.

Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van milieu, is echter van mening dat zo’n extreem duur initiatief niet past in het duurzame klimaatbeleid dat de provincie wil voeren en dat een dergelijk voorstel compleet achterhaald is. Bovendien getuigt dit voorstel van weinig kennis van het beleid dat de provincie tot nu toe heeft gevoerd inzake energiebesparing en klimaat.
Alle voorstellen zijn welkom in het kader van klimaatneutraliteit, maar ze moeten realistisch en betaalbaar zijn.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Er worden al een aantal jaren, vooral in Nederland, thermografische luchtfoto’s gemaakt en gebruikt om burgers te overtuigen om het dak van hun woning  te isoleren. Enkele jaren geleden lieten ook een aantal Vlaamse steden en gemeenten een dergelijke luchtfoto van hun grondgebied maken (waaronder in Limburg Genk en Wellen). Ook de provincie kreeg voorstellen van diverse firma’s om dergelijke luchtfoto’s te maken. De provincie onderzocht reeds in 2009 in het kader van de provinciale campagne ‘Limburg Isoleert’ ( 2009-2011) de mogelijkheid om voor de hele provincie een dergelijke thermografische opname te laten maken en besloot om dit niet te doen.

Kostprijs
De stad Genk liet in 2009 een thermografische opname maken van het hele grondgebied. De foto werd gebruikt binnen een bredere sensibilisatiecampagne voor dakisolatie. De kostprijs voor de foto alleen was ongeveer 100 000 euro (gegevens stad Genk). De totale kosten verbonden aan de begeleidende sensibilisatie­campagne zijn niet bekend. Om de nodige referentiegegevens te verzamelen en te kunnen interpreteren werden in Genk op één nacht 110 vrijwilligers ingezet (er moeten namelijk op zoveel mogelijk plaatsen referentietemperaturen gemeten worden op zolders van woningen). Voor Genk waren dat 110 woningen.

Een gelijkaardige foto voor het totale oppervlak van de provincie Limburg kost naar schatting 10 à 20 keer meer. We mogen dus uitgaan van een minimale kostprijs van ongeveer 1 miljoen euro! Deze kostprijs is enkel voor de luchtfoto en voor de verwerking van de informatie.

Dit is erg duur en de budgettaire ruimte tijdens de huidige beleidsperiode laat een dergelijke uitgave niet toe. Het kan ook niet de bedoeling zijn om deze kosten via een provinciale campagne af te wentelen op de Limburgse gemeenten die zelf ook weinig budgettaire ruimte hebben en vooral vragen naar een concrete effectieve aanpak die meteen resultaten oplevert. Geen enkele provinciale energiecampagne is ooit zo duur geweest.

Inhoudelijk
Thermografische luchtfoto’s kunnen, mits goed gebruikt, een beeld geven van het energie­verlies van gebouwen. Deze foto’s geven namelijk, op basis van kunstmatige kleurverschillen, de verschillen in oppervlakte­temperatuur van de daken van gebouwen. Op basis van een groot aantal referentie­metingen en technische informatie kan men dan nagaan hoe goed bepaalde daken geïsoleerd zijn. Het is echter een complex verhaal. De correcte interpretatie van de thermografische foto’s is echt specialistenwerk. Deze foto’s zien er door het gebruik van kleuren erg spectaculair uit, maar dat betekent nog niet dat een burger ze correct kan interpreteren.

Uit de ervaring van gemeenten die een thermografische luchtfoto lieten maken, blijkt dat luchtfoto’s zeker mensen aanspreken en vooral dat burgers hun eigen woning gaan zoeken op de foto: “Doen wij het goed of slecht?”. De stap naar concrete actie is echter heel moeilijk. Uit de ervaring van de provinciale energiecampagnes (in samenwerking met Infrax en Dubolimburg) blijkt dat een goede informatieve campagne niet alleen veel goedkoper, maar minstens zo efficiënt is om burgers te overtuigen tot concrete actie. Burgers hebben vooral nood aan concrete informatie op maat en begeleiding bij zoeken naar gepaste technische oplossingen, het maken van keuzes en het aanvragen van subsidies en goedkope leningen.

Een dergelijke dure luchtfoto is enkel nuttig indien deze zou gebruikt worden binnen een brede intensieve sensibilisatiecampagne en indien alle Limburgse gemeenten zouden deelnemen. Dat de provincie opnieuw een dergelijke campagne rond dakisolatie zou organiseren is op dit ogenblik weinig waarschijnlijk, noch wenselijk. De provincie Limburg heeft samen met haar partners reeds verschillende succesvolle campagnes rond energiebesparing gevoerd. In Limburg werden reeds veel daken geïsoleerd. Dat blijkt uit onder meer de gegevens over het  aantal subsidieaanvragen in Limburg. In het kader van het provinciale klimaatbeleid is de uitdaging nu vooral om burgers te overtuigen om hun woning meer globaal te isoleren en grondig te renoveren én om ook zwakkere bevolkingsgroepen te ondersteunen en zo uit de energiearmoede te blijven.

De provincie kiest er dus momenteel voor om vooral in te zetten op een intensieve begeleiding van burgers in samenwerking met de gemeenten en is van mening dat de beschikbare middelen best op de meest zinvolle, sociale en effectieve manier kunnen worden ingezet. 
Samen met Dubolimburg hebben we de provinciale verwarmingscampagne ‘Warm Limburg’ met de populaire mascotte Wali en het project ‘Eerste Hulp bij Duurzaam Bouwen’ waarbij de ‘huisdokter’ gratis advies geeft voor energiezuinige aanpassingen.
Met de campagne ‘Energiejacht Op Maat’ mikken we op energiebesparing bij kansarme gezinnen tijdens het stookseizoen door gedragsverandering en/of kleine investeringen
.”, aldus Ludwig Vandenhove.
Een thermografische luchtfoto is daarom al lang geen optie meer.”

De verderzetting van het verhaal vindt op woensdag 19 maart 2014 plaats in de provincieraad.

 

Zie onder andere Vandenhove schiet N-VA-voorstel nog voor provincieraad af. Het Belang van Limburg, 15-03-2014, p. 31.

Zie ook DuboLimburg stuurt de huisdokter GRATIS op pad van 14-01-2014 en Gratis en onafhankelijk (ver)bouwadvies op Bouwinnovatie van 01-02-2014 op deze website.