“Twittercultuur om oppositie de mond te snoeren”

man houdt zandloper vast tijdens vergadering

Dat zeggen fractieleider Gert Stas en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove als reactie namens sp.a op het voorstel van de CD&V-N-VA-Open Vld om het huishoudelijk reglement van de Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-raad en de gemeenteraad van Sint-Truiden al na minder dan 3 maanden te wijzigen.

“De meerderheid heeft weer maar eens niet naar ons geluisterd”, aldus Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht van de sp.a fractie en de verslaggeving op de website van Het Laatste Nieuws van zondag 22 september 2019. (1)

Vanaf volgende maand slechts 1 minuut spreektijd  in gemeenteraad

“Twittercultuur om oppositie de mond te snoeren” 

“Nauwelijks 3 maanden nadat de meerderheid een nieuw huishoudelijk reglement heeft goedgekeurd voor de Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-raad en de gemeenteraad, wordt er al een aangepaste versie voor de gemeenteraad van maandag 30 september 2019 gebracht.

De reden? 
Vooreerst was het reglement niet juridisch correct.  Iets wat we met sp.a al op de gemeenteraad aangehaald hadden. Het reglement diende door slordig werk dus toch aangepast te worden. Maar net door ons stevig en correct oppositiewerk wil de meerderheid nu van de gelegenheid gebruik maken om ons verder de mond te snoeren: 1 minuut spreektijd met als officieel (!) argument: “Dat verlaagt de drempel voor minder mondige leden om aan de gesprekken deel te nemen”.
We zijn toch niet met kinderen bezig?  Dit zijn democratisch verkozen gemeenteraadsleden.
Eén  minuut spreektijd herleidt het debat tot het roepen van wat holle slogans, mogelijkheid tot verdieping of argumentatie is er niet meer. Voor een meerderheid met gebrek aan verdieping en argumentatie komt dit natuurlijk goed uit, belezen dossierkenners worden afgeblokt.

De leidraad blijft de oppositie zoveel mogelijk monddood maken.
De twittercultuur wordt nu een beleidsmaatregel.  

Het is aan de voorzitter om het debat te leiden en afhankelijk van het thema van de vraag kan de spreektijd korter of langer zijn.  Of kan gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans die functie niet aan? Oppositie voeren hoort nu eenmaal bij democratie.

Ivm andere punten:
Het terugdraaien van de regel dat vragen in ‘Varia’ geen 5 dagen op voorhand schriftelijk moeten ingediend worden, is een vanzelfsprekende aanpassing.  Dat dit eerst werd afgeschaft is bedenkelijker.  Het wordt echter moeilijk een actueel probleem te schetsen in 1 minuut.

Dat de dubbele presentiegelden voor het bijwonen van gemeenteraden voor de fractieleiders decretaal niet in orde waren, hebben wij al gezegd bij het vorige huishoudelijk reglement.  We krijgen nu gelijk, dat dubbel presentiegeld wordt afgeschaft. 
De dubbele zitpenning als voorzitter en telkens een zitpenning voor het voorzitten van de 3 gemeenteraadscommissies voor gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans blijft behouden.  Dit zorgt niet voor een beter beleid.
Als sp.a blijven wij bij ons voorstel: laat de raadscommissie voorzitten door de burgemeester of de betrokken schepen, die bevoegd is voor het onderwerp dat behandeld wordt, zonder extra vergoeding.  Zo wordt de afstand tussen gemeenteraad en beleid kleiner: efficiënter en goedkoper dus. Dat was zo in de periode van Vandenhove en dat werkte perfect. Vreemd dat ook dit op de schop moest.

Gert Stas & Ludwig Vandenhove