10de Contactdag Limburgse Bosgroepen

Op zaterdag 25 maart 2017 vond de 10de Contactdag Limburgse Bosgroepen plaats in Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen.
Er waren om en bij de 400 aanwezigen.

"Deze 10de editie is een beetje een historische editie", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
"De 5 afzonderlijke vzw's Bosgroepen worden omgevormd tot 1 overkoepelende vzw Limburgse Bosgroep. Maar dit is louter om praktische redenen, de inhoudelijke en regionale werking blijven behouden.
Ik heb de laatste Algemene Vergadering van de Bosgroep Hoge Kempen voorgezeten.
Mijn voorzitter John Crombez (sp.a) zal tevreden zijn: ik ga van 5 mandaten naar 1! (1)

Na het wegvallen van de Vlaamse subsidies voor de Bosgroepen en het afschaffen van het Provinciefonds engageren wij ons als provincie Limburg om de Bosgroepen zeker financieringszekerheid te geven tot 2019.

De grote belangstelling vandaag bevestigt nog maar eens hoe belangrijk het sociale aspect is bij de Bosgroepen. Zij werken verbindend voor de bossen en de natuur, maar evenzeer voor de mensen.

De uitdaging van de nieuwe vzw Limburgse Bosgroepen is vooruit te kijken en een toekomstvisie uit te tekenen voor de Bosgroepen in onze provincie. Met de besparingen bij de Vlaamse overheid en bij het Agentschap natuur en Bos (ANB) zal hierbij tevens moeten nagedacht worden over andere, bijkomende financiering.”

Hieronder vindt u  de perstekst en de toespraak van Ludwig Vandenhove. 

 (1) Zie “Ik maak mij geen zorgen” van 13-03-2017 en We zijn geen boeven van 16-02-2017.

 Zie ook Nieuwe vzw Bosgroep Limburg opgericht van 20-12-2016 op deze website.