12 000 bezoekers voor De Wijers

Het goede weer afgelopen zondag 25 september 2016 trok om en bij de 12 000 bezoekers naar de diverse locaties in De Wijers.

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove: "De Wijers is nog steeds een onderschat gebied in Limburg.
Via dit soort laagdrempelige activiteiten slagen we erin om het beter bekend te maken bij het brede publiek. De recente publicatie van de geologische fietsroute ‘De Wijers in de Lage Kempen’ zal hier ongetwijfeld ook toe bijdragen.

Nu De Wijers (op donderdag 3 maart 2016) overgedragen zijn vanuit de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) naar de provincie Limburg voor de verdere opvolging, coördinatie en uitvoering van de doelstellingen en acties uit het uitvoeringsprogramma, is het mijn bedoeling om eveneens een aantal concrete, zichtbare projecten te realiseren."

 

Hieronder vindt u het artikel dat hieromtrent op maandag 26 september 2016 verscheen in Het Nieuwsblad (p. 2) en Het Belang van Limburg (p. 21).  

 

Zie ook Dag Van de Wijers van 23-09-2016 en Geologische fietsroute ‘De Wijers in de Lage Kempen’ van 16-09-2016 op deze website.