15 jaar integraal waterbeheer in de Dommel

Op donderdag 28 juni 2018 stond Watering De Dommelvallei stil bij 15 jaar integraal waterbeleid tijdens een officieel moment aan de Dommel in Peer (Vinkstraat z/n).  Er was ook aandacht voor de nieuwe meanderende Dommel in Peer.

Gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove was één van de sprekers.

Ludwig Vandenhove: "Proficiat met jullie viering en de hermeandering van de Dommel.

Watering De Dommelvallei is één van de twee wateragentschappen in Limburg.
Het andere is het wateragentschap rond de Watering van Sint-Truiden.
Voor mij is dat het toekomstig beeld voor Limburg: nog meer samenwerken tussen alle partners in wateragentschappen.
Samenwerking en/of minder partners is de basis om water- en modderoverlast te beheersen.

Wij moeten meer en meer stilstaan bij het gegeven van klimaatadaptatie nu periodes van (relatieve) droogte en wateroverlast elkaar snel afwisselen. 
Voor onze dienst Waterlopen is dat één van de belangrijke beleidsaccenten.

Er moet meer handhaving zijn in Vlaanderen, ook op het vlak van het beheer van Waterlopen.

Ik wens jullie een gezonde en prettige wandeling langs de Dommel en voor de Watering De Dommelvallei nog vele jaren."

Hieronder vindt u de integrale tekst die Ludwig Vandenhove gebruikt heeft als leidraad voor zijn toespraak.

Zie ook Ondertekening charter wateragentschap Noordwest-Limburg rond integraal waterbeheer van 01-10-2014 op deze website.

 

 

 

Tags: