15 jaar Limburgse bosgroepen

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

15 jaar Limburgse bosgroepen

Op zaterdag 23 maart 2013 werd in Alden Biesen in Bilzen het 15-jarig bestaan gevierd van de Limburgse bosgroepen.
“Er waren om en bij de 700 aanwezigen. Ondanks het late winterweer (koud en sneeuw), was het praktisch en inhoudelijk een puike organisatie.”, zegt bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

De organisatie van de Limburgse bosgroepen is een voorbeeld voor Vlaanderen.”

De 5 bosgroepen zijn gebiedsdekkend voor gans Limburg.

Er zijn de Bosgroep West –Limburg (sinds 1998), Bosgroep Noord –Oost Limburg (sinds 1999), Bosgroep Hoge Kempen (sinds 2003), Bosgroep Zuid –Limburg ( sinds 2003) en Bosgroep Limburgse Duinen (sinds 2004).
Inmiddels functioneren ze allemaal als Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW).
Om het beleid zoveel en zo goed mogelijk te stroomlijnen ben ik als bevoegd gedeputeerde overal (onbezoldigd) voorzitter (dus vele avonden thuis weg!).

In een Bosgroep zitten eigenaars van privé– of openbare bossen.
De bedoeling is vooral de Limburgse bossen beter te beheren.

Jaarlijks wordt er een contactdag georganiseerd voor alle bosgroepen.
In Alden Biesen ging het al om de 6de editie.

Enkele cijfers:
- In Limburg zijn 2 242 eigenaars aangesloten bij een Bosgroep (cijfers 2012).
  Samen beheren zij 7 363 hectaren privé-bos en 11 641 hectaren openbaar bos.
- Ter ondersteuning van de boseigenaars legden de coördinatoren/medewerkers in 2012 844 terreinbezoeken af.
- In 2012 werd in het totaal 20 699 m3 hout verkocht ter waarde van 626 029 EUR.
- De arbeidersploeg van ‘De Winning’ heeft gedurende 268,26 dagen in 76 hectaren privé-bos  en in 116 hectaren openbaar bos natuurgerichte werken uitgevoerd.
- In 2012 organiseerden de Bosgroepen bij 10 eigenaars een herbebossing, die goed was voor 7,82 hectaren.
- In 2012 werden 3 nieuwe bossen (in het totaal 5,64 hectaren) aangeplant in Haspengouw.
- In 2012 zijn 29 Beperkte Beheerplannen (94 hectaren) en 4 Uitgebreide Beheerplannen (234 hectaren) goedgekeurd.
- In 2012 hebben de 5 Limburgse Bosgroepen samen ongeveer 700 ton energiehout verkocht.

Naast de leden en bestuurders van de Bosgroepen, is er de bosconsulentenwerking. Zo wordt het draagvlak vergroot.
Bosconsulenten zijn vrijwilligers uit de lokale gemeenschap, die een goed aanspreekpunt vormen voor de boseigenaars en de Bosgroepen.
Momenteel zijn er een 40-tal bosconsulenten actief in Limburg.

Regelmatig worden er cursussen, beheerswerken, gezamelijke houtverkopen, etc. georganiseerd.
Bossen leven in Limburg.

Ik was er zelf verbaasd over toen ik mijn functie als gedeputeerde opnam, ook al kende ik de werkgroep van de Bosgroep Zuid –Limburg al enigszins als burgemeester. Bovendien hebben wij in Limburg de grootste oppervlakte aan bossen in Vlaanderen.
Zie ‘Provincies met klimaatneutrale ambities nemen een voorbeeld aan Limburg’ van 10 januari 2013 op deze website.

En de toekomst?
In het kader van de interne staatshervorming blijven/worden de Bosgroepen provinciale bevoegdheid.
Er moet een nieuw beleidsplan voor de periode 2014 -2019 uitgewerkt worden.
De Bosgroepen hebben hier, samen met alle betrokkenen, al uitvoerig over overlegd.

Persoonlijk leg ik de volgende klemtonen:
- Beleid verderzetten met een aantal nieuwe accenten (‘niet veranderen om te veranderen’);
- de Bosgroepen nog meer uitbreiden, zodanig dat er nog meer hectaren Limburgs bos onder zouden vallen;
- de Limburgse bossen toegankelijker maken voor de Limburger. Toegankelijker maken, wil zeggen ook veiliger en meer bereikbaar maken voor het geval er iets gebeurt.
  Dit past perfect binnen mijn bevoegdheid veiligheid als gedeputeerde;
- initiatieven qua kunst en cultuur om de bossen nog aantrekkelijker te maken.
Zie ‘Over kunst EN groen, natuur, bossen, duurzaamheid, etc.’ van 3 maart 2013 op deze website.
- de bossen sterk(er) doen bijdragen aan de ambitie ‘Limburg klimaatneutraal’;
- samenwerking met alle groepen en verenigingen, die actief zijn rond milieu en natuur (bijvoorbeeld   de Regionale Landschappen, de wildbeheerseenheden, etc.);
- het verhogen van de biodiversiteit in Limburg.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Zoals in heel wat andere maatschappelijke sectoren, zijn er in en rond de bosgroepen veel vrijwilligers actief. Maar hier valt het eveneens op dat de gemiddelde leeftijd eerder aan de hoge kant ligt.”, zegt Ludwig Vandenhove.

En ja, zo kom ik na iets meer dan 3 maanden meer en meer in mijn bevoegdheden. Ik ben nu regelmatig op stap als ‘groene jongen’.
Wat een verschil nu al met de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA)-contactdag op zaterdag 19 januari 2013 aan de Universiteit Hasselt  toen ik het soms in Keulen hoorde donderen.”

Zie www.bosgroepen.be.

Zie onder andere ‘Educatief Natuurbeheer is belangrijk‘ van 20 februari 2013 en ‘Limburgs Veldstudiecentrum (LIVEC) opgericht‘ van 2 maart 2013  op deze website.

 

 

 

 

 

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.