46 haltes De Lijn minder in Sint-Truiden

“Eens de zogeheten basismobiliteit wordt ingevoerd, zullen er op het grondgebied van Sint-Truiden 46 haltes verdwijnen.
Voor heel Limburg gaat het over 1.200 haltes minder.
Dat blijkt uit recente cijfers, die collega-Vlaams parlementslid Els Robeyns heeft opgevraagd”, aldus Ludwig Vandenhove.

Dat is een kaakslag voor de gebruikers van de bussen van De Lijn”, zegt Ludwig Vandenhove.
Wij delen als VOORUIT de bezorgdheid van de vele reizigers, die nog niet weten hoe en tegen welke prijs zij zich binnenkort zullen moeten verplaatsen.

Kortelings - het juiste moment ligt nog niet vast, maar 2023 wordt genoemd - wordt het principe van de zogeheten basismobiliteit, waarbij elke Vlaming op enkele honderden meters van haar/zijn deur - 750 meter voor het platteland, 650 meter voor de kleinstedelijke gebieden en 500 meter voor de grootstedelijke gebieden -  een bus- of tramhalte moet hebben, vervangen door de zogeheten basisbereikbaarheid.(1) Het concreet gevolg hiervan is dat er in heel Vlaanderen heel wat bushaltes en -lijnen zullen verdwijnen.
In de plaats komt een systeem van vervoer op maat dat op lokaal niveau moet uitgewerkt worden. Dus we weten wel al wat verdwijnt, maar niet wat er in de plaats komt en wanneer, er heerst daaromtrent grote onduidelijkheid.

Als VOORUIT vragen wij dat de burgers hieromtrent snel duidelijkheid krijgen en goed geïnformeerd worden.
Welke haltes verdwijnen precies?
Hoe wil het gemeentebestuur het vervoer op maat inrichten?
Zullen de voorgestelde alternatieven toereikend en betaalbaar zijn?
Gaat het hierbij vooral niet over een besparingsoefening, die zal zorgen voor meer vervoersarmoede?

Een toekomstgericht, duurzaam en klimaatvriendelijk mobiliteitsbeleid los je niet op met minder middelen voor De Lijn, maar wel met net veel meer middelen.
Via de vervoerregio’s krijgen de gemeenten meer bevoegdheden doorgeschoven inzake het busvervoer. Maar wat zijn ze met meer bevoegdheden als daar niet meer financiële mogelijkheden tegenover staan.?
Een vergiftigd geschenk van Vlaanderen voor de lokale besturen?”  

Hieronder vindt u de bijdragen, die de lokale nieuwswebsites www.truiensnieuws.be (2) en www.sintruinbegot.be (3) over dit item brengen.