55 aspirant-inspecteurs leggen hun eed af

 

Op vrijdag 6 september 2013 legden 55 aspirant-inspecteurs hun eed af in handen van gouverneur Herman Reynders, Commissaris Fernand Zeelmaekers, waarnemend directeur van de directie Opleiding van de Belgische Federale Politie, en gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove.

“Ik feliciteer alle 55 aspiranten met het afronden van hun opleiding aan het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) en hun eedaflegging als inspecteur en wens hen veel succes in hun loopbaan”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Politievrouw of –man worden blijft een roeping.

Ik probeer zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij ‘proclamaties’ van het PLOT, omdat mij dat de gelegenheid geeft in contact te komen met politievrouwen/-mannen uit de praktijk en om te horen wat zij van de opleiding(en) vinden. Zo was ik ook op de diploma-uitreiking van 19 middenkaders op vrijdag 28 juni 2013.”  

Hieronder vindt u het volledige persbericht.

Plechtige eedaflegging 55 studenten politieopleiding PLOT

Op 6 september 2013 legden 55 aspirant-inspecteurs van politie hun eed af. Ze begonnen hun opleiding in het PLOT in juni 2013 en krijgen, door deze eedaflegging, politiebevoegdheid. Hierdoor kunnen zij weldra hun eerste stage lopen binnen de diensten van de lokale en de federale politie.

De eedaflegging gebeurde in het provinciehuis in aanwezigheid van provinciegouverneur Herman Reynders, gedeputeerde Ludwig Vandenhove en diverse vertegenwoordigers van politie en gerecht.

Deze aspiranten zullen afstuderen in juni 2014. In hun twaalf maanden durende basisopleiding wordt de theorie aan de praktijk getoetst. Dit gebeurt onder andere door stages in verschillende entiteiten van de politie. Zo kunnen zij de noodzakelijke competenties verwerven voor de uitoefening van hun beroep. Omdat de basisopleiding tot inspecteur momenteel grondig hervormd wordt, is deze groep één van de laatste die de opleiding in zijn huidige vorm doorloopt.

Het PLOT leidt jaarlijks acht procent van het totaal aantal op te leiden inspecteurs op. In het verleden kwam dit overeen met ongeveer 80 aspiranten inspecteur. Momenteel zijn er dit, door de beslissing van de minister van Binnenlandse zaken om het quotum te verhogen van 1000 naar 1400 a 1500 aspirant-inspecteurs, 120 per jaar. Het PLOT leidt zowel op voor de lokale als voor de federale politie. Na de eedaflegging was deze groep alvast helemaal klaar om te starten in het werkveld.

 

Zie ook Politieonderwijs in Limburg uitbreiden van 28-01-2013 en  Voorbereidende opleiding voor de selectieproeven van politie gaat van start in het PLOT van 07-09-2013 op deze website.