7.700,00 EUR voor Hoorn van Afrika

De verschillende initiatieven voor noodhulp aan de Hoorn van Afrika hebben in Sint-Truiden tot nu toe 7.700, 00 EUR opgebracht.


Op dinsdag 23 augustus 2011 werd het (voorlopig) bedrag officieel overhandigd aan het Rode Kruis (2.700, 00 EUR), Artsen zonder Grenzen (2.500, 00 EUR) en het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking (fos)-socialistische solidariteit (2.500, 00 EUR).

Het Rode Kruis en de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) organiseerden op zaterdag 6 en zondag 7 augustus 2011 een inzamelactie.
De inzameling op de wekelijkse zaterdagmarkt van 6 augustus 2011 en op de ballonhappening op 7 augustus 2011 bracht 2.218,00 EUR op.
De GROS besliste dit bedrag met eigen middelen af te ronden op 2.500,00 EUR.
Zie de tekst ‘2.218,24 EUR voor Hoorn van Afrika’ van 10 augustus 2011 op deze website.

Conbucam, een lokale organisatie, die werkt voor mensen en projecten in de regio van de Grote Meren (Burundi, Congo en Rwanda) en lid van de GROS, organiseerde op de wekelijkse zaterdagmarkten van 13 en 20 augustus 2011 een wafelverkoop.
Dit bracht, aangevuld met een kleine som uit de eigen middelen, de som van 200,00 EUR op.
Dit bedrag gaat integraal naar het Rode Kruis.

De stad Sint-Truiden voorziet elk jaar een bedrag voor noodhulp voor onvoorziene gebeurtenissen in de wereld.
De veelheid en de omvang van rampen, zoals de aardbeving in Haïti en de overstromingen in Pakistan in 2010 en de vluchtelingencrisis in het Noorden van Afrika en de huidige problemen in de hoorn van Afrika dit jaar verantwoorden deze beleidskeuze.
De GROS adviseert het stadsbestuur met betrekking tot deze stedelijke middelen voor noodhulp.
Het is op hun voorstel dat de gemeenteraad van maandag 22 augustus 2011 het resterende bedrag van 5.000,00 EUR heeft toegekend aan Artsen Zonder Grenzen en aan fos-socialistische solidariteit.

Burgemeester Ludwig Vandenhove, tevens bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking: “Bedankt aan alle inwoners voor deze solidariteit.
Ik hoop dat het hiermee niet ophoudt en dat nog heel wat Truienaren geld gaan storten en/of acties opzetten of eraan deelnemen.”

De GROS en het stadsbestuur roepen de bevolking van Sint-Truiden op bij te dragen door het storten op de rekeningen van de hulporganisaties:
- Consortium 12-12: 000-0000012-12 (Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Unicef België);
- Rode Kruis: 000-0000053-53;
- Artsen zonder Grenzen: 000-0000060-60;
- (fos)-socialistische solidariteit: 000-000074-74;
- en nog vele andere organisaties.

Voor meer informatie over de acties van het Rode Kruis in Oost-Afrika en de besteding van de ingezamelde gelden kan u terecht op de website www.rodekruis.be.

Hierover is een artikel verschenen in Het Laatste Nieuws en op www.truineer.be op woensdag 24 augustus 2011 en in De Weekkrant van woensdag 31 augustus 2011.