7de Contactdag Bosgroepen

Op zaterdag 22 maart 2014 werd in Alden Biesen (Kasteelstraat 6 in Bilzen) de 7de Contactdag van de Limburgse Bosgroepen georganiseerd.

 

Gedeputeerde voor leefmilieu en natuur en voorzitter van de 5 Limburgse Bosgroepen Ludwig Vandenhove: ”Een groot dankwoord voor alle vrijwilligers, die zorgen voor de goede werking van de Limburgse bosgroepen.
De Bosgroepen hebben een belangrijk sociaal aspect dat vaak onderschat wordt: mensen komen regelmatig samen rond het gegeven van de Limburgse bossen.
De gemeente Maasmechelen heeft dit jaar het initiatief genomen om ‘een lenteschoonmaak’ te organiseren samen met de boseigenaars.
Volgend jaar ga ik proberen dit in alle Limburgse Bosgroepen trachten te organiseren.

Wat gaat de toekomst geven voor de Limburgse Bosgroepen met het nieuwe decreet?
Iets wat goed werkt, moet niet gewijzigd worden en in Limburg is er een goede werking.
We moeten de situatie zo proberen te houden ondanks de decretale aanpassingen. Laten we ook op het vlak van de Bosgroepen ons eigen Limburgs model ‘koesteren’.
Limburg is de enige Vlaamse provincie waar de Bosgroepen het volledige grondgebied bestrijken. Bovendien waren de Bosgroepen al structureel verankerd binnen de provinciale administratie vooraleer er sprake was van de overdracht van bevoegdheden in het kader van de interne Vlaamse staatshervorming.

De interne staatshervorming mag niet voor gevolg hebben dat de Bosgroepen minder financiële middelen krijgen. Daarom moeten we opletten dat er geen nieuwe structuren opgericht worden, zoals het Service Center Privaat Beheer.
Ik heb niets tegen nieuwe structuren op zich als ze een duidelijke doelstelling hebben, maar ze mogen niet ten koste gaan van de bestaande lokale werkingen. Daarenboven mag het niet gebeuren met financiële middelen, die nu naar de echte werking van de Bosgroepen gaan.
We moeten realist zijn: in deze strikt budgettaire tijden zullen er geen middelen bijkomen voor de organisaties, die actief zijn in de ‘OPEN RUIMTE’, eerder verdwijnen.

We moeten er waakzaam over zijn dat de Vlaamse regering alle beloofde financiële verplichtingen nakomt, zoals onder andere de beheersubsidies 2013 voor 370.000 EUR.
Als Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) hebben we daar vorige week nog schriftelijk op aangedrongen bij bevoegd Vlaams minister Joke Schauvliege.”

Ludwig Vandenhove hield maar een korte toespraak, omdat de hemelsluizen opengingen boven Alden Biesen.
Was het omdat hij voor de kerk op een klein podium stond, zoals historisch de Socialisten op een stoel stonden en de kerkgangers toespraken?

 

Hieronder vindt u het uitgebreide persbericht. 

Zie ook Gentlemen’s agreement voor Limburgse natuur! van 04-03-2014, ‘Natuurbeleid moet meer gestroomlijnd worden’ van 08-01-2014 en 15 jaar Limburgse bosgroepen van 25-03-2013 op deze website.