9de Contactdag Limburgse Bosgroepen

Vandaag zaterdag 9 april 2016 vindt al voor de 9de keer de Contactdag Limburgse Bosgroepen plaats in de Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstaat 6 in Bilzen.

"Het is al de 4de keer dat ik er zelf bij ben", zegt gedeputeerde van Natuur en voorzitter van de 5 Limburgse Bosgroepen Ludwig Vandenhove. "Wat gaat de tijd toch snel."

De toekomst van de Limburgse Bosgroepen is onzeker omwille van de interne Vlaamse staatshervorming en de minder financiële middelen, die de provinciebesturen krijgen.

Ludwig Vandenhove: "We zullen er vanuit de provincie Limburg alles aan doen opdat de Bosgroepen kunnen blijven functioneren.

Eventueel zullen we de vijf Limburgse vzw's fusioneren tot één provinciale structuur, maar we zullen hoe dan ook zo sterk mogelijk regionaal en lokaal verankerd blijven werken .

Vlaanderen heeft de Bosgroepen nodig als ze willen kunnen voldoen aan de Europese natuurdoelen. Bovendien wordt het bewezen door diverse studies: goed onderhouden bossen zijn beter tegen fijn stof en tegen CO2 dan slecht onderhouden bossen.

Limburg heeft de grootste oppervlakte aan groen in Vlaanderen. Wij hebben dan ook recht op het meeste geld, dus zelfs meer geld dan nu in vergelijking met andere Vlaamse provincies en steden.
De Bosgroepen horen daarbij."

Hieronder vindt u het artikel dat hierover verscheen in Het Belang van Limburg van vrijdag 8 april 2016 (p.26).


Zie ook ’t Limburgs Bosbelang van 08-04-2016 en Hebben (de) Bosgroepen nog een toekomst? van 30-07-2015 op deze website.