Aandacht voor water- en modderoverlast is een permanente bekommernis!

Dat de stad Sint-Truiden de laatste jaren en maanden gespaard is gebleven van water- en modderoverlast, terwijl andere gebieden in België en Vlaanderen er wel last van hadden, is geen toeval.

Het consequent beleid dat we hier sedert 1995 in Sint-Truiden rond voeren, werpt duidelijk vruchten af.”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.
“We hebben hier heel wat financiële middelen in geïnvesteerd via kleine (bijvoorbeeld het aanleggen van grasstroken of strobalen, het financieel tussenkomen bij landbouwers om bepaalde stukken grond niet te bewerken, etc.) en grote ingrepen (onder andere het aanleggen van heel wat wachtbekkens). Bovendien hebben we, lang voordat de zogeheten watertoets bestond, onze verantwoordelijkheid opgenomen door het weigeren van bouwvergunningen voor huizen in overstromingsgevoelige gebieden.
Moedige, maar politiek zeker niet de meest populaire beslissingen.”

 

In het kader van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dorpengeheel Gelinden, Engelsmanshoven en Groot-Gelmen hebben we de inwoners van de wijk Akkerhof nu aangeraden om bezwaren in te dienen in het kader van het lopende openbaar onderzoek.” , zegt schepen
Filip Moers.

De bewoners hebben zich op ons aanraden georganiseerd en een globaal bezwaarschrift ingediend.”

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u de tekst van de brief, die de sp.a hieromtrent verspreid heeft.

 

 

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste bewoner

 

 

Het openbaar onderzoek van bovenvermeld RUP, waarbinnen eventuele bezwaren kunnen ingediend worden, werd op onze vraag verlengd tot eind februari 2011.

 

 

Uit bezorgdheid voor de waterproblematiek, waar de inwoners van Akkerhof in het verleden al vaak mee geconfronteerd werden, werd de voorbije jaren hard gewerkt aan de voorbereiding van het dossier voor de aanleg van de gescheiden riolering in de Populierenstraat en Vrijheersstraat.
Met deze werken, in combinatie met de werken, die de stad Sint-Truiden in samenwerking met de Watering van Sint-Truiden reeds heeft uitgevoerd,  zou de waterproblematiek definitief moeten opgelost zijn.

 

 

Bij de goedkeuring van het rioleringsplan op de gemeenteraad van november 2010, heeft de sp.a-fractie al de opmerking gemaakt dat de ontwikkeling van het woonproject aan de Thewissteeg niet mag worden gerealiseerd vooraleer de rioleringswerken zijn uitgevoerd.
Om hierover zekerheid te krijgen wordt best de koppeling gemaakt in dit RUP.

 

 

Om die reden raden wij u aan bezwaar in te dienen voor het verstrijken van het openbaar onderzoek. Voor alle duidelijkheid betreft het een positieve inbreng waarbij het niet de bedoeling is om tegen iets te zijn, maar wel de zekerheid te creëren waardoor jullie als inwoners van Akkerhof van mogelijk nieuwe wateroverlast gespaard blijven.

 

 

Indien u nog vragen heeft, mag u gerust schepen
Filip Moers contacteren op het nummer 0498-93 90 05.

 

 

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.

 

 

Met vriendelijke groeten

 

 

Filip Moers
sp.a-voorzitter onderafdeling Gelmen - Gelinden
schepen van milieu

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester

 

 

“Een beleid qua water- en modderoverlast is niet altijd het meest dankbaar naar de bevolking toe. Immers, als burgers onder water staan ‘foeteren’ ze op de overheid dat die in gebreke blijft.
Als ze, als gevolg van gepaste maatregelen van diezelfde overheid, geen problemen meer hebben van water- of modderoverlast vinden ze dat niet meer als normaal en denken ze zelfs nog nauwelijks aan de situatie voorheen en/of aan al die andere gemeenten/steden, waar niet de nodige maatregelen zijn genomen.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

Zie onder andere de tekst ‘Gingelom en Sint-Truiden voorbeeld qua aanpak van modder- en wateroverlast!’ van 21 augustus 2008.