Aankoop gronden N.V. De Winter: strategisch voor de stad Sint-Truiden

“Dankzij de stemmen van de sp.a tijdens de gemeenteraad van maandag 22 oktober 2012 is de terugkoop van de gronden van het composteringsbedrijf N.V. De Winter door de stad Sint-Truiden eindelijk kunnen doorgaan.”, zeggen schepen van groen en milieu Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Bij de verkoop van de grond aan het composteringsbedrijf in 1999 werd in de verkoopakte opgenomen dat, indien N.V. De Winter zijn activiteiten zou stopzetten, de stad het voorkooprecht had omwille van strategische redenen qua ligging tussen onze opslagplaats in de Rellestraat en het containerpark en de opslagcapaciteit van het groenafval van onze inwoners.”

Het achterliggend bedrijf Bioterra was eveneens kandidaat koper.  
 

Dit dossier is 6 keer op het college van burgemeester en schepenen geagendeerd.
4 keer werd unaniem beslist om het perceel aan te kopen en het dossier af te ronden en te agenderen op de gemeenteraad tot aankoop.

“Als schepen van milieu heb ik al onderhandeld met Limburg.net dat zij de vroegere installaties van het composteringsbedrijf De Winter waarschijnlijk zullen gaan gebruiken.”, zegt schepen Filip Moers.
“De stad Sint-Truiden kan deze gronden dan verhuren aan en/of inbrengen onder een andere vorm in Limburg.net.”

De verkoop van dit perceel aan de N.V. De Winter in 1999 was een strategische keuze van de toenmalige schepen van groen en milieu Jef Thewis (sp.a) en mijzelf als burgemeester.”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Het bedrijf van Bruno De Winter is een pionier op het vlak van compostverwerking.
Wij hebben ettelijke werkbezoeken gebracht aan de vestiging in Herent vooraleer we overgingen tot de verkoop van de grond en de toelating voor een vestiging  in Sint-Truiden.”

De eigenlijke contacten met de firma De Winter zijn er gekomen nadat Intercompost, de afvalintercommunale waarmee ons bestuur, net zoals de andere Zuid-Limburgse gemeenten, aangesloten was voor de afvalverwerking, geen vergunning meer kreeg voor de bouw van een geplande groencomposteringsinstallatie op hun terreinen in Bilzen.
De stad Sint-Truiden is toen, net zoals een aantal andere gemeenten en steden, overgegaan tot de aparte inzameling van snoeiafval en klein tuinafval (hoofdzakelijk gras) op de containerparken.

Vermits de afzetmogelijkheden voor dit klein tuinafval beperkt en kostelijk waren, gingen de betrokken gemeenten en steden op zoek naar mogelijkheden om de aanvoer van dit materiaal te beperken en/of te ontmoedigen. Dit kon onder andere door de promotie van het thuiscomposteren via de verkoop van compostvaten. De stad Sint-Truiden heeft dit ook zeer actief gedaan. De vestiging van een plaatselijke groencomposteringsinstallatie was eveneens een middel in die richting.

“Dat is de reden waarom Jef Thewis en ik toen actief Bruno De Winter benaderd hebben voor deze vestiging in Sint-Truiden.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Niet iedereen was overtuigd van onze démarches, vooral omdat er voor reukproblemen gevreesd werd, onder andere gezien de ervaringen met Intercompost in Bilzen en Hoeselt.
Wij zijn daar in doorgegaan, omdat zelfcomposteren en het hergebruik van de compost zeer milieuvriendelijk is.
Inmiddels is dit ingeburgerd, toen zeker niet.
Wij ondernemen nu nog heel wat initiatieven, samen met Limburg.net, om de bevolking zoveel mogelijk aan te zetten tot (thuis)composteren.

Als sp.a hebben we altijd al lange termijnbeslissingen durven nemen, zeker op het vlak van milieu.
Nu geldt hetzelfde voor de terugkoop van deze gronden.”

Hierover zijn artikels verschenen op vrijdag 19 oktober 2012 in De Standaard en Het Nieuwsblad, op zaterdag 20 oktober 2012 in Het Belang van Limburg en Het Laatste Nieuws en op dinsdag 23 oktober 2012 in Het Belang van Limburg en op www.truineer.be.

Zie onder andere de tekst ‘Krappe meerderheid - het is al zover!’ van 24 oktober 2012 op deze website.