Aanlandingsverplichting visserij beter handhaven

Sedert 2019 is er een zogeheten aanlandingsverplichting voor de visserij in België, daarvoor moesten vissers zogenaamde ondermaatse vis terugzetten in de zee.
Door de aanlandingsverplichting moeten ze al hun vangsten van quotasoorten effectief aan land brengen.

“De bedoeling van deze aanlandingsverplichting is te komen tot een selectievere visvangst”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Door deze verplichting moet de vissector alle gevangen vis aan land brengen en die vis wordt van hun quotum afgetrokken. Zo kan ervoor gezorgd worden dat de visserij de vispopulatie minder schade berokkent. Bovendien is dit een belangrijk wapen tegen illegale en ongeorganiseerde visvangst.

De Europese Commissie (EC) is van oordeel dat in België, lees Vlaanderen, deze regel niet voldoende wordt gecontroleerd en gehandhaafd. Daarom start de EC een inbreukprocedure op, waarbij als eerste stap een aanmaningsbrief wordt gestuurd, waarna eventuele nieuwe stappen kunnen volgen.

Ik ondervroeg Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits op woensdag 8 december 2021 in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid over deze aangelegenheid.
Welke verdere stappen is Vlaanderen van plan om te nemen in dit dossier?”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Hilde Crevits. (1)

  • Foto: Shutterstock.com.