Aanvragen voor windmolens globaal bekijken

De Limburgse deputatie heeft op voorstel van gedeputeerden Inge Moors (Ruimtelijke Ordening) en Ludwig Vandenhove (Leefmilieu) beslist om alle aanvragen voor windmolens in de omgeving van Riemst en Tongeren globaal te bekijken. 

 

"We willen dat al die windturbines als geheel benaderd worden qua effecten op het milieu", zegt Ludwig Vandenhove. 
"De dienst Milieueffectenrapportering (MER) van Vlaanderen gaat de initiatiefnemers hier in september voor samenroepen.

Mij lijkt het best dat na de provincieraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018 de windatlas van de provincie Limburg geactualiseerd wordt en in nauw overleg met de gemeentebesturen bepaald wordt hoeveel en waar er de komende jaren nog windturbines in Limburg kunnen bijkomen.
Ik hoop op enige politieke moed: dat dit eerder globaal voor gans Limburg bekenen wordt in plaats van individueel per gemeente."

 

Hieronder vindt u het artikel uit Het Belang van Limburg van maandag 27 augustus 2018 (p. 6).  

 


 

 

Zie ook Twee nieuwe windturbines in Tongeren van 19-05-2018, Pleidooi voor meer windmolens van 15-06-2017 en Limburgse windatlas voorgesteld van 29-10-2014 op deze website.

 

 

Tags: