ACW-Limburg wil versterkte armoedetoets in gemeentebeleid

‘ACW-Limburg (de koepel van christelijke werknemersorganisaties) wil versterkte armoedetoets in gemeentebeleid’ is de titel van een boodschap, die ACW-Limburg verspreid heeft naar aanleiding van de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen op zondag 14 oktober 2012.

   

“Als sp.a ‘er kan ik mij volledig terugvinden in deze oproep.
Hoe dikwijls heb ik dit al niet geschreven in teksten of gezegd in toespraken.
Deze website staat er vol van.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

Het sterkt nog maar eens mijn overtuiging dat we in Vlaanderen zoveel mogelijk progressieve krachten moeten bundelen en vooral moeten kijken naar wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt.”
Zie de tekst ‘Kijken en praten over wat ons bindt, niet wat ons scheidt’ van 7 november 2011 op deze website. 

“Spijtig: inhoudelijk zo dicht bij elkaar en toch nog steeds gescheiden door onze historische verzuiling in Vlaanderen.”

De volledige tekst van de boodschap kan u terugvinden op www.acwlimburg.be.

Zie onder andere de cartoon ‘Stadsbestuur van Sint -Truiden stuurt ‘Warme Winterse Wensen’!’ van 31 december 2011 en de tekst ‘Alleen besparen is geen optie!’ van 4 januari 2012 op deze website.