Adviezen compleet negeren!

Het CD&V en Open Vld-college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Truiden heeft, tegen alle adviezen in, een bouwvergunning afgeleverd op de site van de Montini in Ordingen.

“Als sp.a zijn wij hier niet over te spreken.”, zeggen fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de perstekst.

Dancing Montini en schepencollege Sint-Truiden slaan hun vas uit en de bal mis.

CD&V en Open Vld negeren bindende adviezen en verplichte inspraakorganen om dancing om te vormen tot handelscentrum.

Op het schepencollege van 3 mei 2013 hebben CD&V en Open Vld een bijzondere eigenaardige beslissing genomen in het dossier van de Montini aan de rotonde in Brustem.

De aanvraag bestaat uit een omvorming van een discotheek naar handelszaken met appartementen en de regularisatie van een gedeelte van wederrechtelijk opgerichte gebouwen.

Ondanks een compleet negatief advies zowel van de bouwcommissie, de mobiliteitsambtenaar en de stedenbouwkundige ambtenaar, heeft het schepencollege de vergunning afgeleverd.

Het feit dat er in het verleden enkele handelszaken in de directe omgeving vergund werden, kan geen argument zijn om een nog verdere uitbreiding van het handelsapparaat in deze omgeving te verantwoorden. Een paar jaar geleden werd het klein stedelijk gebied afgebakend. Deze locatie ligt buiten deze afbakening en dit betekent concreet dat handelszaken, die niet gericht zijn op de dorpskern, in dit geval Ordingen of Brustem,  op deze locatie niet kunnen aanvaard worden.

De goedkeuring van CD&V en Open Vld voor de gevraagde functies van o.a. een supermarkt in het buitengebied zijn strijdig met de uitgangspunten van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied.

De inplanting van het gevraagde programma op deze locatie vlak aan de rotonde zal ook grote problemen creëren qua mobiliteit en verkeersveiligheid. Er zijn onvoldoende parkeerplaatsen voor de voorziene handelszaken en het merendeel van deze parkeerplaatsen voldoet niet aan de minimale afmetingen. Het aan- en afrijden van bezoekers op deze locatie zal de verkeersveiligheid ernstig in het gedrang brengen, zeker voor de fietsers op de rotonde.

Als sp.a zijn we verheugd over het feit dat In hun ongunstig advies, de bouwcommissie hetzelfde voorstel heeft gedaan als dat wat onze fractie heeft voorgesteld op het schepencollege van 11 mei 2011. Op voorstel van sp.a-schepen Filip Moers werd toen voorgesteld om deze site mee op te nemen in het RUP “ruimtelijke knelpunten” om er een woonproject te realiseren (zie www.filipmoers.be – bestemming Montini)  
Dat CD&V en Open Vld dit dossier, tegen alle negatieve adviezen in,  goedkeuren is voor ons onbegrijpelijk omdat deze bestemming compleet in strijd is met de bepalingen inzake het voeren van een ernstig ruimtelijk ordeningsbeleid. Tenzij hier een beslissing werd genomen die louter en alleen gebaseerd is op vriendjespolitiek.

Als sp.a maken wij ons echter weinig zorgen dat deze vergunning lang zal stand houden. Vooreerst is het niet alleen ongezien dat een bindend ongunstig advies van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt genegeerd maar bovendien wordt ook de inspraak van Ruimte Vlaanderen, wat in deze aanvraag noodzakelijk is, overbodig geacht.

Zie ook SP.A oneens met bestemming Montini, www.truineer.be, 3 juni 2013; Montini ruimt plaats voor supermarkt, De Standaard, 4 juni 2013, p.32; Montini wordt supermarkt, Het Belang van Limburg, 4 juni 2013, p.17; Montini ruimt plaats voor supermarkt, Het Nieuwsblad, 4 juni 2013, p.23.

Zie onder andere Lijst Burgemeester (sp.a-Groen!) is niet opgezet met geplande investeringen in dancing Montini van 22 augustus 2011 en Nieuwe milieuvergunning dancing Montini geweigerd van 22 december 2012 op deze website.